Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

G - Geriatrisk Afdeling

Specialistrådgivning for almen praksis
Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, da kan du komme i kontakt med os på to måder:

 • Du kan benytte korrespondancemodulet og her forvente et svar på næstkommende hverdag.
 • Du kan fra kl. 8.00 - 15.30 ringe til OUHs på hovednummert 66 11 33 33 og herfra blive stillet direkte om til en specialist hos os.

 

Adresse Geriatrisk Afdeling G
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C

Telefon og e-mail
 

 

Telefon:
Hovednummer: telefon 66 11 33 33, lokalnummer 14620.

Sekretariat: telefon 65 41 46 20.
Afsnit G1: telefon 65 41 46 11
Afsnit G2: telefon 65 41 46 12
Geriatrisk Ambulatorium: telefon 65 41 46 15
Telefontid i ambulatoriet: kl. 8.00 - 15.00 alle dage.

G-bagvagt: telefon 23 31 76 15

E-mail:
Sikker digital post - for offentlige myndigheder
Alle offentlige myndigheder benytter tunnel-kryptering. E-mails der sendes mellem offentlige myndigheder, som f.eks. fra kommune til sygehus, bliver automatisk sendt som sikre e-mails.

Som offentlig myndighed, kan du derfor sende personfølsomme oplysning til os på: ode.g@rsyd.dk

SKS-nummer 4202330.
Lokationsnummer 5790000184682.
Overlæger
Oversygeplejerske Jette Wensien, mobil 29 24 93 94, jette.wensien@rsyd.dk
Praksiskonsulent

Kirsten Ulstrup

Behandlingsspektrum

Den geriatriske patient kan ikke afgrænses på enkeltdiagnoser, men er en ældre patient med flere samtidige sygdomme, aldersforandringer og påvirket funktionsevne. Geriatri er ikke specifikt defineret ved alder, men størstedelen af de geriatriske patienter er over 70 år.

På grund af multimorbiditet og aldersforandringer kan symptomer på sygdomme hos den ældre patient være diskrete. Ofte vil ændringer i funktionsniveauet, enten fysisk og/eller kognitivt være første tegn på mulig bagvedliggende sygdom. Det er karakteristisk for den geriatriske patient, at sygdom i et organsystem ofte medfører svigt og dekompensering i andre organsystemer. Nyopstået svækkelse af fysiske og/eller kognitive funktioner skal medføre undersøgelse for bagvedliggende reversible tilstande.

Et væsentligt problemfelt hos den geriatriske patient er den "evidensbaserede polyfarmaci". Den stigende viden på baggrund af kliniske undersøgelser medfører behandling og forebyggelse på mange områder. For den ældre patient kan dette medføre et stort antal tabletter med mulighed for interaktioner.

Ved henvisninger af patienter lægges der vægt på, at henvisningen indeholder information om:

 • Den aktuelle problemstilling.
 • Tidligere væsentlige sygdomme.
 • Tidligere væsentlige undersøgelsesresultater.
 • Opdateret medicinliste på FMK.
 • Patientens aktuelle og habituelle funktionsniveau.
 • Eventuelle sociale problemstillinger.

Der kan henvises ældre patienter med:

 • Mistanke om intern medicinske sygdomme med henblik på udredning.

 • Patienter med uafklarede fysiske og/eller psykiske ændringer/funktionstab.

 • Patienter med polyfarmaci.

 • Patienter med faldtendens og instabilitet.

Ældre patienter med behov for demensudredning skal henvises til DemensKlinik Fyn. Demens er hyppig co-morbiditet hos geriatriske patienter.

Ambulanttilbud

Der er følgende muligheder for henvisning til Geriatrisk Ambulatorium:

 • Akut indlæggelse:
  Geriatriske patienter kan indlægges akut hele døgnet via FAM på OUH.
  Efterfølgende kan patienten visiteres til enten fortsat indlæggelse i Geriatrisk Sengeafsnit eller til videre behandling i Geriatrisk Ambulatorium.
   
 • Elektiv henvisning - ventetid under 2 uger.
  Efter overlægevisitation vil patienten som hovedregel blive indkaldt til forundersøgelse i Geriatrisk Ambulatorium.
   
 • Subakut ambulant vurdering.
  Ved at kontakte flowmaster i FAM, mobil 3057 6842 eller tlf. 6541 7166, eller geriatrisk bagvagt, tlf. 2331 7615, har du mulighed for at få din patient vurderet subakut i Geriatrisk Ambulatorium.
  Vi ser patienten førstkommende hverdag om formiddagen.
  Subakut ambulant vurdering er et patientvenligt tilbud om hurtig undersøgelse og behandling, og giver mulighed for at patienten kan undgå en unødvendig sygehusindlæggelse. Patienterne møder i Geriatrisk Ambulatorium, indgang 89, den efterfølgende hverdag kl. 9.00, tirsdag og torsdag desuden også kl. 12.00. 
  Henvisende læge bestiller transport.
   
 • Patienter med faldtendens og instabilitet.
  Kan henvises til nærmere udredning i Geriatrisk Faldklinik.
  Undersøgelserne i Faldklinikken omfatter en sensomotorisk vurdering, gennemgang af medicinliste, undersøgelse og eventuel behandling af tilgrundliggende sygdom og udfærdigelse af eventuel genoptræningsplan.
  Patienter med fremskreden demens er ikke egnede til faldudredning.
   
 • Opfølgende ambulant kontakt
  Udvalgte patienter vil efter indlæggelse modtage en opfølgende ambulant kontakt enten telefonisk eller som besøg ved sygeplejerske. Den opfølgende kontakt forholder sig til de problemområder, som er behandlet under indlæggelsen. Patienter der udskrives til midlertidige plejepladser i Odense (Lysningen)  og Nordfyns Kommune er omfattet.  
Andre oplysninger Medsendelse af hjælpemidler/gangredskaber og aktuel medicin ved indlæggelse.
Afdelingen anmoder venligst om, at man hos ældre borgere, som anvender hjælpemidler og/eller gangredskaber er behjælpelige med at sikre, at disse medsendes ved indlæggelse i afdelingen.

Alle overlæger og afdelingslæger er speciallæger i intern medicin og geriatri.

Det er i dagtiden muligt at drøfte patienter telefonisk med en af afdelingens overlæger. Ønske herom rettes telefonisk til sekretariatet på tlf. 6541 4620, eller ved direkte kontakt til en af speciallægerne. Afdelingens bagvagt er tilgængelig hele døgnet på telefon 23 31 76 15.

 

Senest fagligt revideret: 05-05-2021

 

Mere information
Forløbsbeskrivelse - Faldpatienter - udredning af 65-årige 
Oversigt over afdelingens patientinformation


Siden er sidst opdateret: 01-09-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring