Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

Specialistrådgivning for almen praksis

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, kan du komme i kontakt med os på to måder:

  • Du kan benytte korrespondancemodulet og her forvente et svar på næstkommende hverdag.
  • Du kan fra kl. 8.00 - 15.30 ringe til OUHs kaldebord på tlf. på 65 41 18 85 og herfra blive stillet direkte om til en specialist hos os.
Adresse

H.C. Andersen Børne- og Ungehospital
Odense Universitetshospital
Kløvervænget 23C, indgang 60
5000 Odense C

Telefon 6611 3333, lokalnummer 2105. Gennemvalg 6541 2105.
SKS-nummer 4202250.
Lokationsnummer 5790000184521.
Overlæger

Marianne Skytte Jakobsen, ledende overlæge

Allergologi og pulmonologi
Lone Agertoft
Susanne Halken
Josefine Gradman

Cardiologi
Anne Maria Herskind
Helle Andersen

Endokrinologi
Dorte Hansen
Henrik T. Christesen
Anders Jørgen Schou

Gastroenterologi
Rasmus Gaardskær Nielsen
Steffen Husby

Infektion/immunologi
Niels Fisker

Ulla Hartling

Nefrologi
Mette Neland
Per Wittenhagen

Neonatologi
Anja Klamer
Christina Eckhardt
Gitte Zachariassen
Malene Nygaard Johansen
Henrik T. Christesen
Marianne Dahl
Peter Ehlert Nielsen
Rikke Ruager

Neuropædiatri
Lars Kjærsgaard Hansen
Lone Walentin Laulund
Maria Kibæk
Niels Illum

Onkologi
Peder Skov Wehner
Eckhard Schomerus
Michael Callesen

Palliation
Martin Lehmann Boesen

Rheumatologi
Anne Estmann
Anders Jørgen Schou
Peter Toftedal

Socialpædiatri
Karin Lassen
Lone Marie Larsen

Praksiskonsulent Dorthe Licht.
Behandlingsspektrum Afdelingen er fordelt på 6 H-afsnit, et akut modtageafsnit og et ambulatorium for alle specialer samt almen pædiatri. Modtager akutte og henviste børn og unge indtil 18 år inden for alle specialer. Patienter indlægges via Børne- og Ungemodtagelsen, hvorfra barnet efter vurdering enten udskrives til hjemmet og videre behandling hos egen læge eller indlægges i det relevante H-afsnit afhængig af alder og lidelse. Akutte indlæggelser udgør ca. 85 % af indlæggelserne. Alle børn og unge vurderes før udskrivelsen af 1. reservelæge/speciallæge.
Afdelingen har hovedfunktion og regionsfunktion inden for alle pædiatriske  fagområder. Endvidere højt specialiseret funktion for neonatologi, hæmatologi/onkologi, medfødte lidelser i mave-tarmkanalen, gastroenterologi/ernæring herunder behandling af refraktær spiseværing hos børn, hepatologi, endokrinologi, nefrologi, herunder svære nyresygdomme og nyretransplantationer hos børn, diagnostisk børnekardiologi, børneallergologi/lungesygdomme, neuropædiatri, socialpædiatri, herunder undersøgelser af børn mistænkt for vanrøgt/misrøgt.
Flere af de højt specialiserede funktioner varetages i samarbejde med det tilhørende voksenmedicinske/kirurgiske speciale.
Specielt

På alle henvisninger ønsker vi følgende oplyst:

  • Nøjagtige persondata inklusive telefonnummer - både fastnet og mobilnummer (mors eller fars).
  • Hvis der er ønske om hurtig indkaldelse, bedes familiens arbejdstelefon angivet.
  • Tentativ diagnose.
  • Sufficient anamnese, som også angiver sværhedsgrad af sygdommen.
  • Fund ved objektiv undersøgelse.
  • Omfang og resultat af eventuelle forundersøgelser (gerne vedlagt som kopi).
  • Angivelse af acceptabel ventetid.
  • Angivelse af behov for tolkebistand samt angivelse af familiens sprog.

 

HC And – forberedelse for de yngste
HC And er små interaktive animationsforløb om diagnoser, undersøgelser, behandling og dagligdagen på hospitalet i øjenhøjde for børn mellem 3-7 år.
Vi opfordrer forældre til at bruge de små HC And-historier sammen med barnet i relation til og i takt med deres behov for information og forberedelse.
HC And er udviklet i et samarbejde mellem H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, Odense Universitetshospital, indlagte børn og deres familier og 10:30 Visuel Kommunikation.
Download: HC And er gratis og kan ses eller hentes til tablets og smartphones her: http://hcand.dk

Senest fagligt revideret: 8-6-2021

 

Mere information

HC And

H.C. Andersen Børne- og Ungehospitals hjemmeside


Siden er sidst opdateret: 08-06-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring