Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

J - Lungemedicinsk Afdeling

Adresse Lungemedicinsk Afdeling J
Odense Universitetshospital
Kløvervænget 2, Indgang 87-88
5000 Odense C
Kontaktoplysninger

Lungemedicinsk Sengeafsnit J1
Telefon 65 41 27 41
Højhuset, Indgang 20, 5. sal, øst

Telemedicinsk Enhed
Telefon 51 48 50 13 (kl. 8-13)
Indgang 87-77, stuen

Lungemedicinsk Ambulatorium
Telefon 65 41 27 27 (kl. 08.00 -15.00)
Indgang 87-88

Lungemedicinsk Forskningsenhed
Telefon 65 41 16 61 (kl. 08.00-15.00)
Indgang 87-88

Afdelingsledelse
Telefon 21 43 87 06/30 56 68 86 (kl. 08.00-15.00)
Indgang 87-88, 1. sal

Afdeling J's e-mailadresse ode.j@rsyd.dk
(Ikke til patienthenvendelser)

Om afdelingen

Lungemedicinsk Afdeling J er en medicinsk afdeling, der udreder og behandler alle kategorier af lungemedicinske sygdomme. Vi samarbejder med praktiserende læger, hjemkommuner samt en lang række afdelinger på sygehuset.


Afdelingen består af et sengeafsnit, en telemedicinsk enhed, en forskningsenhed samt et stort ambulatorium, der er opdelt i faglige enheder med tilhørende tværfaglige teams, som står for udredning og behandling.

Specialistrådgvining for almen praksis

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, da kan du komme i kontakt med os på to måder.

 • Du kan sende os en skriftlig henvendelse på vores hovedpostkasse og forvente et svar på næstkommende hverdag.
 • Du kan på hverdage fra kl. 08:00-15:00 ringe direkte til den ønskede enhed.
 • Ved akuthenvendelse kan du ringe til OUH's kaldebord og herfra blive stillet direkte om til en specialist hos os. Du kan ringe på 65 41 18 85.
Tværfaglige teams
 • Astma og allergi (SCAN)
 • Center for udredning af lungeforandringer (CFL)
 • Interstitielle lungesygdomme (SCILS)
 • KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) (K-enheden)
 • Tuberkulose (T-enheden)


Udover udredning og behandling er der i Lungemedicinsk Afdeling J en stigende telemedicinsk og forskningsmæssig aktivitet inden for lungemedicinske sygdomme.

Afsnit og funktioner
 • Sengeafsnit J1, højhuset, Indgang 20, 6. sal. Tlf. 65 41 27 41
 • Telemedicinsk enhed, Indgang 87-88. Tlf.: 51 48 50 13
 • Forskningsenheden, Indgang 87, tlf. 65 41 16 61
 • Ambulatoriet JA, Indgang 87-88,Tlf. 65 41 27 27
 • Afdelingsledelsen, Indgang 87-88, 1. sal, telefon 21 43 87 06/30 56 68 86 (kl. 08-15)

 


Siden er sidst opdateret: 08-07-2021 af Odense Universitetshospital.



Tilgængelighedserklæring