Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

K - Kæbekirurgisk Afdeling

 

Adresse Kæbekirurgisk Afdeling K
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C
Telefon

6611 3333, lokalnummer 13475.
Gennemvalg 6541 3475.

 

Kæbekirurgisk vagthavende kl 8-15.30: 23 29 02 62

Øvrige tider kan kæbekirugisk vagthavende kontaktes gennem kaldebordet.

 

Specialistrådgivning for almen praksis
Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, da kan du komme i kontakt med os på to måder:
• Du kan benytte korrespondancemodulet og her forvente et svar på næstkommende hverdag.
• Du kan fra kl. 8.00 - 15.30 ringe til OUHs kaldebord og herfra blive stillet direkte om til en specialist hos os. Du kan også ringe direkte til kæbekirurgisk vagthavende på 23 29 02 62

 

SKS-nummer 4202319.
Lokationsnummer 5790000184668.
Overtandlæger og specialtandlæger
 • Christian Jakobsen, ledende overtandlæge
 • Peter Torkov, overtandlæge, uddannelsesansvarlig
 • Nicolai Paaske, overtandlæge
 • Kasper Stokbro, overtandlæge, forskningsansvarlig
 • Sodaba Ghawsi, specialtandlæge
Praksiskonsulent Hans Jakob Jensen.
Behandlingsspektrum

Kæbekirurgisk afdeling varetager diagnostik og behandling af medfødte og erhvervede anomalier, traumatisk betingede læsioner, infektioner og benigne sygdomstilstande i tand-, mund- og kæberegionen. Endvidere indgår specialet i et lægeligt samarbejde om behandling af maligne sygdomme i mund- og kæberegion. Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets områder.

 

Afdelingen har døgnvagt med tostrenget vagtlag alle årets dage.

Der modtages patienter med kæbe- og ansigtsfrakturer fra hele regionen.

 

Kerneopgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik, behandling og pleje af patienter med benigne og maligne sygdomme. I tand-, mund- og kæbekirurgi er der følgende kerneopgaver:

 • Diagnostik og behandling af anomalier, læsioner, infektioner og sygdomme i tænder, mund og kæber
 • Behandling af frakturer i kæbeskelettet samt følgetilstande heraf
 • Behandling af traumatiske skader på tænder og disses støtteapparat samt på mundhulens bløddele
 • Behandling af benigne lidelser og infektiøse tilstande i relation til tænder, mund og kæber, inkl. kæbeled 
 • Rekonstruktiv kirurgi med nødvendig transplantation og implantation
 • Kirurgisk korrektion af medfødte og erhvervede kæbeanomalier og malokklusioner
 • Medvirken i det læge- og tandlægelige samarbejde omkring behandling af maligne lidelser i mund- og kæberegionen
 • Konservativ og kirurgisk behandling af snorken og søvnapnø i et multidisciplinært samarbejde med andre relevante specialer

 

Afdelingen dækker alle regionsfunktionen og har følgende højtspecialiserede funktioner:

 

 • Svære tilfælde af rekonstruktiv kæbekirurgi efter tumorkirurgi, knoglenekroser og traumer (HSF9)
 • Multitraumer (HSF10)
 • Osteomyelitis og osteoradionekrose (HSF16)
 • Implantatbehandling efter strålebehandling og systemiske tilstande (HSF17)

Link til kæbekirurgisk afdelings fagspecifikke hjemmeside findes her.

 

Ambulanttilbud

Afdelingen har ikke åbent ambulatorium. Der modtages patienter henvist fra tandlæger,alment praktiserende læger og speciallæger/specialtandlæger.

 

Senest fagligt revideret: 12-11-2013

 

Mere information

Oversigt over afdelingens patientinformationer


Siden er sidst opdateret: 25-06-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring