Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

M - Endokrinologisk Afdeling

Specialistrådgivning for almen praksis

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, da kan du komme i kontakt med os på to måder:

  • Du kan benytte korrespondancemodulet og her forvente et svar på næstkommende hverdag.
  • Du kan fra kl. 8.00 - 15.30 ringe til OUHs kaldebord og herfra blive stillet direkte om til en specialist hos os. Du kan ringe på 65 41 18 85
     

 

Adresse

M-Ambulatoriet

Kløvervænget 6

Indgang 93, 3. sal

5000 Odense C

 

Sengeafsnit MCS

Indgang 128, 1. sal

5000 Odense C

Telefon

6611 3333

M-Ambulatoriet 65 41 18 07

Sengeafsnit MCS lokal 65 41 34 21

 

Ved behov for telefonisk drøftelse kan M-specialebagvagt træffes på telefon 51 54 81 93.

E-mail

Sikker digital post - for offentlige myndigheder
Alle offentlige myndigheder benytter tunnel-kryptering. E-mails der sendes mellem offentlige myndigheder, som f.eks. fra kommune til sygehus, bliver automatisk sendt som sikre e-mails.

Som offentlig myndighed, kan du derfor sende personfølsomme oplysning til os på: ode.m@rsyd.dk

 

SKS-nummer

4202080

Lokationsnummer

5790000184149.

Afdelingsledelse

Ledende overlæge Jan Frystyk, e-mail: jan.frystyk@rsyd.dk

Oversygeplejerske Anna Sofie Lillevang, e-mail: anna.sofie.lillevang@rsyd.dk

Overlæger

Charlotte Ejersted, Osteoporoseklinikken, Blodtryksklinikken

Dorte Glintborg, Hypofyseklinikken/CKIO, Ernæringsklinikken

Henning Anker Friis Juhl, Hypofyseklinikken, SDCO

Jan Frystyk, forskningsleder, Porfyri

Morten Frosk, Pofyri, Osteoroporoseklinikken, KMEB, Thyroideaklinikken

Lars Folkestad, Thyroideaklinikken, Osteoporoseklinikken

Marianne Andersen, Hypofyseklinikken,

Moustapha Kassem, KMEB, molekylær endokrinologi, Osteoporoskklnikken, SDCO

Pernille Hermann, Osteoporoseklinikken, SDCO

René Klinkby Støving, Ernæringsklinikken, Ernæringsenheden

Meena Asmar, Ernæringsklinikken, Hypofyseklinikken

Steen Bonnema, Thyroideaklinikken og Blodtryksklinikken

Thomas Brix, Thyroideaklinikken og Blodtryksklinikken

Torben Leo Nielsen, Hypofyseklinikken

Psykolog Torben Bæk Klein - CKIO

Praksiskonsulent

Henrik Krabbe Laustrup

Behandlingsspektrum

Endokrinologisk Afdeling M varetager udredning, diagnostik og behandling af patienter med endokrinologiske, metaboliske og ernæringsmæssige sygdomme samt essentiel og sekundær hypertension på hovedfunktions-, regionalt- og højt specialiseret niveau.

Foregår i sengeafdelingerne MCS og Ernæringsenheden samt i Endokrinologisk ambulatorium, OUH, Odense.

 

Henvisninger visiteres dagligt herunder planlægning af undersøgelsesprogram

 

Afdelingen varetager desuden DXA knogleskanninger på OUH matriklerne i Nyborg og Odense.

Afdelingen har et tæt samarbejde med sygehusets øvrige specialer om fælles patienter.

Klinik for Molekylær Endokrinologisk Behandling (KMEB) er også en del af den kliniske funktion.

Diabetes

Patienter med type 1, type 2 og sekundær diabetes modtages til diagnosticering, behandling og undervisning i Steno Diabetes Center Odense, som nu er at betragte somm en selvstændig afdeling.

Alle patienter med akutte komplikationer (ketoacidose, hypoglykæmi etc.) og med senkomplikationer i øjne, nyrer og nerver (inkl. hypertension) modtages i FAM og overføres om nødvendigt til sengeafsnit MCS.

Thyroidea- og parathyroideasygdomme

Alle patienter med disse sygdomme fra afdelingens optageområde kan henvises. Patienter udenfor Odense Universitetshospitals optageområde kan henvises, hvis der er behov for specialistvurdering (second opinion eller diagnostik/behandling på regional eller højt specialiseret niveau).

Patienter med struma henvises primært til Endokrinologisk Afdeling. M, der varetager diagnostik og behandling herunder henvisning til kirurgi.


Udover ultralyds- og vævsbiopsibaseret diagnostik varetager afdelingen i samarbejde med Øre-Næse-Hals Afdeling UL-vejledt laserbehandling af cyster og solitære knuder i thyroidea.

Knoglemetaboliske sygdomme

Osteoporoseklinikken modtager følgende patientkategorier fra OUH’s optageområde

Patienter med knoglemetabolisk sygsomme som osteomalaci, hyper- og hypocalcæmi, og sjældne knoglesygdomme f.eks.Mb Paget, osteogenesis imperfecta.

Patienter med kompliceret osteoporose (spinale kompressionsfrakturer, bivirkninger til antiosteoporotisk behandling eller osteoporose hos yngre kvinder (<50 år) og mænd (<60 år).

Patienter med risikofaktorer for osteoporose eller behov for behandlingskontrol kan henvises til DXA skanning. DXA-beskrivelsen tilgår henvisende læge, evt. egen læge.

 

Osteoporoseklinikken modtager følgende patientkategorier som har adresse udenfor OUH’s optageområde

Patienter med sjældne knoglesygdomme f.eks.Mb Paget, osteogenesis imperfecta, osteoporose hos  mænd (<60 år),  osteoporose hos yngre kvinder (<50 år)

Patienter med Multipel Endokrin Neoplasi (MEN)

Patienter med knoglemetabolisk sygdom, som har behov for second opinion 

Hypofyse-, gonade- og binyresygdomme

Ambulatoriet modtager henvisning på alle patienter med hypofyse forandringer, binyre-adenomer, gynækomasti, hyperprolaktinæmi og mistanke om f.eks. binyrebark-insufficiens, mandlig hypogonadisme inkl. Klinefelter syndrom, hypofyse-insufficiens, Cushing syndrom, akromegali og fæokromocytom.

Patienter med komplicerede hypofyselidelser vurderes præ- og postoperativt i neurokirurgisk-endokrinologisk ambulatorium i snævert samarbejde med neuroradiolog.

 

Senfølge ambulatoriet udreder, følger og behandler patienter med hormonelle senfølger til onkologiske og hæmatologiske behandlinger, efter f.eks. strålebehandling, kemoterapi, immunterapi og knoglemarvstransplantation.

 

Unge patienter med medfødte og erhvervede endokrinologiske sygdomme ses i fælles transitions-ambulatorium, hvor forløbet overdrages fra patientens pædiatriske kontaktlæge til den nye kontaktlæge. Patient og forældre introduceres til arbejdsgange i ambulatoriet, herunder hvordan vederlagsfri medicin bestilles og afhentes.

 

Hirsutisme

Præmenopausale kvinder med hirsutisme og mistanke om PCOS udredes ved gyn/endo klinik, Afdeling D. Ved mistanke om androgen producerende tumor kan henvises til Endokrinologisk Afdeling M.

Spiseforstyrrelser

Ernæringsklinikken indgår i et tværfagligt samarbejde i Center for Spiseforstyrrelser ved OUH (http://psykiatrienisyddanmark.dk/wm511642), som er ét ud af tre højtspecialiserede centre i Danmark. Centeret er et murstensløst samarbejde mellem Ernæringsklinikken ved Endokrinologisk Afdeling M, Pædiatrisk Afdeling H, Børne & Ungdomspsykiatrisk afdeling og Psykiatrisk afdeling P. Centeret har landets eneste professorat i spiseforstyrrelser. Tilgangen er tværfaglig og for børn og unge fokuseres på familieaspektet. Behandlingen er som udgangspunkt ambulant.

Indenfor centersamarbejdet varetager Ernæringsklinikken den somatiske del af udredningen og behandlingen hos patienter fra 15 års alderen. Derudover samarbejder Ernæringsklinikken også med de øvrige psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark og med privatpraktiserende terapeuter. Optageområdet for Ernæringsklinikken er Region Syddanmark og Region Sjælland med hvilken, der er indgået en samarbejdsaftale.

Der anvendes oftest et to-sporet ernærings-psykoterapeutisk behandlingsprogram, hvor patienten både går til regelmæssig kontrol i Ernæringsklinikken parallelt med et psykoterapeutiske forløb. Behandlingen er således rettet mod såvel de fysiske skadevirkninger af bl.a. fejlernæring og opkastning og de psykiske problemer.

Patienter, som er fysisk medtaget, kan indlægges i Ernæringsenheden i Endokrinologisk Afdeling M til intensiv ernæringsrehabiliterende behandling understøttet af et parallelt forløbende psykoterapeutisk forløb. Det er landets eneste somatisk specialiserede døgnafsnit for svær anorexia nervosa. Ernæringsenheden har syv stuer og tiltrækker svært somatisk påvirkede patienter (fra 15 års alderen) fra psykiatriske og somatiske afdelinger i hele landet.

Efter 1-8 ugers indlæggelse i Ernæringsafsnittet, overflyttes patienten typisk til psykiatrisk afdeling eller udskrives til to-sporet ambulant opfølgning (ernæring og psykoterapi).

Der afholdes støttende forløb for de pårørende, bl.a. intensiv medbehandlerkursus og udkørende hjemmebesøg.

Henvisningen kan stiles til Centerets sekretariat i B&U - Odense eller til én af de ovennævnte samarbejdende afdelinger.

Fedme

Der modtages henvisninger på patienter, der ønsker vurdering af om de kan få en fedmeoperation (f. eks. gastric bypass eller gastric sleeve). Ernæringsklinikken samarbejder med det Bariatrisk Kirurgiske Center i Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, hvor alle operationer foregår. Ernæringsklinikken varetager visitationen, forberedende forløb og opfølgning efter operationen.

 

Ernæringsklinikken har ikke et behandlingstilbud for patienter, der ikke opfylder de nationale kriterier (https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/faglig-visitationsretningslinje-visitation-til-kirurgisk-behandling-af-svaer-fedme) for at komme i betragtning til fedmekirurgi eller til patienter, der ikke ønsker operation. Her henvises til diætetisk vejledning og støtte til livstilsændringer i primærsektoren.

 

Alle fedmeoperationer i Region Syddanmark foretages i Esbjerg. Ved særligt komplicerede fedmeoperationer (f. eks. hvis der allerede er foretaget én operation tidligere) foretages operationen i Region Midtjylland eller i Hovedstadsregionen.

Region Syd udfører ikke længere gastric banding (mave bånd) operationer. Justeringer af båndet for patienter, som tidligere har fået foretaget en gastric banding operation i enten i Danmark eller udlandet foretages i Esbjerg.

 

Ernæringsklinikken modtager også henvisninger på patienter, der mistænkes for komplikationer til tidligere operation for overvægt, f. eks. dumping, jern- eller vitaminmangel, stor vægtøgning eller mavesmerter. Optageområdet er Fyn og øerne.

 

Der foretages altid en individuel risikovurdering, hvilket betyder, at der foretages en konkret afvejning af risikoen med den forventede helbredsmæssige gevinst. Hvis der samtidig med overvægten er andre svære sygdomme, som væsentligt øger risikoen ved operationen eller forløbet efter operationen, må der i stedet satses på ikke-kirurgiske behandlinger.

 

For at nedsætte risikoen ved operationen skal ledsagesygdomme og konkurrerende lidelser være diagnosticeret og relevant medicinsk behandling iværksat.

 

Før operationen forberedes patienten gennem et obligatorisk undervisningsforløb ved læger, sygeplejersker og diætister. I forløbet er der rig mulighed for at få svar på alle spørgsmål omkring fedmeoperationen. Jo bedre man er forberedt, jo større er chancen for at man i det lange løb bliver tilfreds med operationen.
Undervisningen foregår individuelt i Ernæringsklinikken og følges op af holdundervisning i Esbjerg.

De første 1-2 år efter operationen er der opfølgning i Ernæringsklinikken. Hvis forløbet er ukompliceret, afsluttes patienten herefter til livslang opfølgning hos egen læge.

 

Der er åben telefonkonsultation for alle patienter tilknyttet klinikken på alle hverdage.

Porfyri

Endokrinologisk Afdeling M er nationalt center for udredning, rådgivning og behandling af patienter med akut intermitterende porfyri. Dette foregår i samarbejde med Klinisk Genetisk Afdeling, OUH, der forestår den genetiske udredning og rådgivning

Inborn error of metabolism

Alle arvelige metaboliske sygdomme hos voksne bør henvises.

   

Hypertension

Indenfor OUH´s primære optageområde

Blodtryksklinikken modtager følgende patientkategorier:
 

  1. Behandlingsresistent arteriel hypertension, defineret ved utilfredsstillende BT-kontrol trods behandling med 3 anti-hypertensiva i maximal dosis, hvoraf mindst ét præparat er et diuretikum. NB: Patienter med samtidig diabetes mellitus type 1 eller type 2 henvises primært til SDCO.
     
  2. Mistanke om sekundær hypertension, fx renovaskulær hypertension eller primær hyperaldosteronisme. Denne mistanke begrundes med spontan hypokaliæmi, svær hypertension i ung alder, eller faldende nyrefunktion under behandling med ACEI eller ARB. Patienter med sekundær hypertension vil ofte samtidigt have behandlingsresistent hypertension.

 

Udenfor OUH’s primære optageområde. 

Patienter henvises til det lokale medicinske center. Derfra vil patienten blive henvist til OUH, såfremt de initiale undersøgelser støtter mistanken om sekundær hypertension. Også patienter med intraktabel hypertension eller specielle problemstillinger (fx second look) kan henvises fra regionens øvrige sygehuse.

 

Hypertensionsklinikken ved OUH yder råd og vejledning pr. korrespondance eller tlf. til alle regionens praktiserende læger om hypertensions-relaterede problemstillinger.

 

 

 

 

CKIO
Center for Kønsidentitet i Odense

 

CKIO modtager patienter fra det 18 år med kønsidentitetsproblemstillinger, der kan indplaceres under henvisningskoden: DZ768E4, henvendelse på baggrund af kønsidentitetsforhold UNS, hvor man kan påtænke en transkønnet problematik, og hvor patienten ønsker kønsmodificerende behandling. Kvinder som ønsker maskuliniserende hormonbehandling, eller mænd, som ønsker feminiserende hormonbehandling. Egen læge eller læge fra andre hospitalsafsnit kan henvise. Ved henvisningen er BMI et kriterie i forhold til henvisningen, hvor BMI ikke må overstige 35 kg/m2 på henvisningstidspunktet, hvis patienten skal kunne inkluderes i CKIO. Patienten godt må have en psykiatrisk diagnose ud over det kønsmæssige, hvis eventuel psykiatrisk sygdom er velreguleret. Vi står primært for udredning og hormonbehandling og kontrol af hormonbehandlingen. Psykologer står for udredende samtaler med patienten under rådføring med læger. Der er tale om udredning og støtte som strækker sig over flere samtaler over et halvt års tid. Har patienten primært brug for kønsidentitetsafklaring og egentlig terapi hos en psykolog, så er det ikke en del af, hvad CKIO kan tilbyde. Udredningen går ud på at afdække om patienten har kønsdysfori af et omfang, hvor man må påtænke en transkønnet problematik, og hvor hormonbehandling vurderes at ville forbedre patientens livskvalitet. Ved godkendt hormonbehandling følges patienten til lægekontroller i CKIO via blodprøver, som foretages hos egen læge eller på sygehusafsnit 3-4 uger før hvert lægebesøg. Lægekontrollerne foregår hver 3 måned det første år af hormonbehandlingen, derefter årligt.

I CKIO er der samarbejde med andre afdelinger på OUH, med henblik på mastektomi og eventuel bortoperation af uterus, æggeledere og æggestokke for transmænds vedkommende og eventuel sæddeponering og laserbehandling angående transkvinder. I CKIO varetages også eventuelle patient-ønsker om nedre kirurgi ved at sikre henvisning til landsdelsfunktion under Rigshospitalet.

 

 

 

 Revideret 03.105.2021

 


Siden er sidst opdateret: 03-05-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring