Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

N - Neurologisk Afdeling

Apopleksi – trombolyse / trombektomi

Regional forløbsbeskrivelse

 

Baggrund Intravenøs trombolysebehandling er dokumenteret effektiv til behandling af akut iskæmisk apopleksi. Behandlingen skal påbegyndes hurtigst muligt og senest 4 1/2 time efter symptomdebut. Jo hurtigere behandlingen påbegyndes desto større er chancen for at den har effekt.
Mekanisk trombektomi anvendes i stigende omfang til behandling af akut cerebral storkar okklusion enten som enkeltstående behandling eller i kombination med intravenøs trombolyse. Også her gælder at hurtig re-perfusion øger chancen for gavnlig effekt af behandlingen.
Du kan læse mere om behandling af akut iskæmisk apopleksi i den nationale neurologiske behandlingsvejledning nNBV https://neuro.dk/wordpress/nnbv/iskaemisk-apopleksi-akut-udredning-og-behandling/
Visitation

Trombolyse/trombektomi

For patienter med formodet akut apopleksi opstået indenfor de seneste 24 timer tages kontakt til trombolysevagten på nærmeste trombolyseafdeling iht gældende optageområder *

SVS Esbjerg, tlf 2018 4839
SHS Sønderborg, tlf 2463 0677
SLB Kolding, tlf 2475 9307
OUH Odense, tlf 2480 9584

*trombolyse / trombektomikandidater fra Fyn visiteres til OUH Odense

Såfremt det aftales at patienten modtages til trombolyse / trombektomi vurdering skal patienten indbringes med ”kørsel 1”

Når ambulancetransporten bestilles skal henvisende læge aftale med reddere at de kontakter trombolysevagten når transporten påbegyndes, således at der kan estimeres et tidspunkt for ankomst til sygehuset.

 


Ikke trombolyse/trombektomi

For øvrige patienter med formodet akut apopleksi eller TIA tages kontakt til neurologisk vagthavende på nærmeste apopleksi afdeling iht gældende optageområder.

 

SVS Esbjerg, tlf 2018 4839
SHS Sønderborg, tlf 7997 2710
SLB Kolding tlf 7636 0350
OUH Odense, tlf 2138 0435

Yderligere information Lægehåndbogen - Apopleksi, akut
Forfattere Ledende overlæge Allan Thiemsen Pedersen, Neurologisk afdeling, SVS Esbjerg
Ledende overlæge Harald Floer, Neurologisk afdeling, SHS Sønderborg
Afdelingslæge Henrik Boye Jensen, Neurologisk afdeling, SLB Kolding
Overlæge Anne-Mette Homburg, Neurologisk afdeling, OUH Odense
Overlæge Søren Bak, Neurologisk afdeling, OUH Odense 
Godkendelse Praksiskonsulent Elke Baurichter, OUH Odense
ICPC-kodning
  • K89 Transitorisk cerebral iskæmi
  • K90 Apopleksi
     

 

Fagligt opdateret:


Siden er sidst opdateret: 25-10-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring