Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Nuklearmedicinsk Afdeling

Specialistrådgivning for almen praksis Du kan kontakte en af vores specialister på telefon 65 41 10 87 mellem kl. 8 og 15.30
Adresse Nuklearmedicinsk Afdeling
OUH Odense
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C
Telefon 6611 3333, lokalnummer 12980, gennemvalg 6541 2980.
E-mail ode.na@rsyd.dk
SKS-nummer 4202110.
Lokationsnummer 5790000184231.
Afdelingsledelse

Ledende overlæge Allan Johansen,
telefon 6541 1395.

Ledende bioanalytiker Dorrit Krøll,
telefon 2122 9869.

Læger med speciale

Nuklearmedicinske undersøgelser: Overlæge Jane Simonsen: 

Neuroansvarlig: Overlæge Peter Grupe

PET-ansvarlig: Overlæge Henrik Petersen

Praksiskonsulent Walter Harder Ulrichsen.
Behandlingsspektrum

Nuklearmedicinsk Afdeling udfører specialundersøgelser efter henvisning fra såvel sygehusafdelinger som primærsektor. Praktisk talt alle undersøgelser kan udføres ambulant.

  • Thyreoideaskintigrafi (kan henvises direkte fra primærsektor).
  • Knogleskintigrafi (kan henvises direkte fra primærsektor).
  • Renografi (kan henvises direkte fra primærsektor).
  • Glomerulær filtrationshastighed (kan henvises direkte fra primærsektor).
  • Distal blodtryksmåling (kan henvises direkte fra primærsektor).
  • Hals-Doppler (kan henvises direkte fra primærsektor, bemærk: ved mistanke om TCI skal patienten henvises akut/subakut til en neurologisk eller medicinsk afdeling med apopleksiafsnit).
  • Lungefunktionsundersøgelse (anbefales henvist til Lungemedicinsk Afdeling).
  • Lungeskintigrafi (kun efter specialistvurdering).
  • Myokardieskintigrafi (kun efter specialistvurdering).
  • FDG-PET  (kun efter specialistvurdering).

Undersøgelserne er både personalemæssigt, teknologisk og økonomisk temmelig omkostningstunge. Derfor er overholdelsen af indikationerne for de enkelte undersøgelser vigtige at respektere, og kvaliteten af henvisningen er af væsentlig betydning for det faglige udbytte. Ligeledes er det af stor betydning, at patienterne overholder meddelte undersøgelsestidspunkter og/eller melder forfald (telefon 6541 2980) i meget god tid.
Der benyttes elektronisk henvisning.

Ambulanttilbud Åbent alle hverdage kl. 08.00-15.00. Visse dage til kl. 18.00.
Særlige forhold Afdelingen har udarbejdet fyldige vejledninger til den enkelte undersøgelse, og disse vejledninger findes i deres fulde ordlyd under Laboratorievejledninger - OUH Odense - Klinisk nuklearmedicin eller via link i boksen "Mere information".

 

Akutte og subakutte henvisninger.
Akutte og subakutte undersøgelser aftales med bagvagten på Nuklearmedicinsk Afdeling. Telefon 6541 1087.
Undersøgelser udføres kun på hverdage i dagtiden.

 

Nyeste laboratoriesvar.
P-Kreatinin og andre relevante laboratorieanalyser skal være taget inden for de seneste 4 uger.

 

Mere information

Laboratorievejledning - Klinisk Nuklearmedicin

Oversigt over afdelingens patientinformationer


Siden er sidst opdateret: 13-07-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring