Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

X - Hæmatologisk Afdeling

Adresse

Hæmatologisk Afdeling X

Kløvervænget 6,
Indgang 93, 13. sal
5000 Odense C

Telefon 6541 1850
E-mail ode.x@rsyd.dk
SKS-nummer 4202560
Lokationsnummer 5790000209576
Afdelingsledelse Ledende overlæge Hanne Vestergaard
Oversygeplejerske Ditte Therkildsen
Overlæger med speciale

Hanne Vestergaard mastocytose, eosinofili
Niels Abildgaard, forskning, myelomatose, amyloidose
Duruta Weber, leukæmi, knoglemarvstransplantation

Thomas Stauffer Larsen storcellede lymfomer og andre højmaligne, CMS lymfomer
Claus Marcher, leukæmi, myelodysplasi, knoglemarvstransplantation
Henrik Frederiksen, godartede blodsygdomme
Jacob Haaber, lymfekræft
Andreja Dimitrijevic og Mette Brabrand, myeloide sygdomme
Thomas Lund, myelomatose

Praksiskonsulent  Ingen
Behandlingsspektrum Afdelingen behandler alle maligne hæmatologiske sygdomme samt de benigne hæmatologiske sygdomme, der kræver ekspertviden. 
Optageområde  Afdelingen varetager højt specialiseret behandling for Region Syddanmark og basisbehandling for patienter fra Fyn. Derudover har afdelingen et tæt samarbejde med Åbenrå med varetagelse af basisbehandling for patienter fra Haderselv, Tønder, Åbenrå og Sønderborg kommuner. 
Akut kræftpakkeforløb

Patienter, der opfylder kriterierne for begrundet mistanke om hæmatologisk cancer, kan henvises til kræftpakkeforløb og vil blive set i Hæmatologisk Afdeling X efter følgende retningslinjer:

 

  • Akut leukæmi: Én hverdag.
  • Myelomatose, lymfekræft og kronisk lymfatisk lymfekræft: Tre hverdage.
  • Kroniske myeloide sygdomme (myelodysplastisk syndrom, kronisk myeloid leukæmi, essentiel trombocytose, polycytaemia vera og primær myelofibrose): 11 hverdage.
  • Patienter med begrundet mistanke om malignt lymfom, skal henvises direkte til biopsi eller glandelfjernelse på DMU.
Almindelig henvisning Patienter med sandsynliggjort hæmatologisk sygdom kan henvises.
Drejer det sig om lymfomsygdomme skal der foreligge biopsi.
Patienter, der er diagnostisk helt uafklarede, modtages som hovedregel ikke.
Akut indlæggelse Afdelingen modtager patienter til akut indlæggelse, hvis det drejer sig om bivirkninger til igangværende kemo- eller stråleterapi.
Drejer det sig om andre patientgrupper vil indlæggelse kunne ske i samråd med vagthavende. 
Telefonisk kontakt Praktiserende læge er altid velkommen til at kontakte afdelingens bagvagt tlf. 2322 1580 vedrørende et hæmatologisk problem eller hvis man er i tvivl om en henvisning til afdelingen.

Senest fagligt revideret: 30.09.19


Siden er sidst opdateret: 25-10-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring