Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

X - Hæmatologisk Afdeling

 

Adresse

Hæmatologisk Afdeling X

Kløvervænget 6,
Indgang 93, 13. sal
5000 Odense C

Telefon

6541 1850

Specialistrådgivning
 

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, da kan du komme i kontakt med os på to måder:

  • Du kan benytte korrespondancemodulet og her forvente et svar på næstkommende hverdag.
  • Du kan fra kl. 8.00 - 15.30 ringe til OUHs kaldebord og herfra blive stillet direkte om til en specialist hos os. Du kan ringe på 6541 1885.
  • Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte bagvagten direkte på Hæmatologisk afdeling X, OUH på tlf.: 2322 1580.
E-mail ode.x@rsyd.dk
SKS-nummer 4202560
Lokationsnummer 5790000209576
Afdelingsledelse Ledende overlæge Hanne Vestergaard
Oversygeplejerske Ditte Therkildsen
Overlæger med speciale

Hanne Vestergaard - Mastocytose, eosinofili
Niels Abildgaard - Forskning, myelomatose, amyloidose
Charlotte Toftmann Hansen - Amyloidose, autolog stamcelletransplantation
Thomas Lund - Myelomatose
Thomas Stauffer Larsen - Højmaligne lymfomer, autolog stamcelletransplantation
Jacob Haaber - Lavmaligne lymfomer
Andreja Dimitrijevic - Kronisk myeloid leukæmi
Mette Brabrand - Kroniske myeloide sygdomme
Annika Rewes - Kronisk lymfatisk leukæmi, infektioner ved hæmatologisk sygdom
Duruta Weber - Allogen stamcelletransplantation, akut leukæmi
Henrik Frederiksen - Benigne hæmatologiske sygdomme
Claus Marcher - Akut leukæmi
Klas Raaschou-Jensen - Myelodysplastisk syndrome
Lene Granfeldt - Akut leukæmi
Maria Kallenbach - Akut leukæmi, kroniske myeloproliferative sygdomme

Praksiskonsulent  Ingen
Behandlingsspektrum Afdelingen behandler alle maligne hæmatologiske sygdomme samt de benigne hæmatologiske sygdomme, der kræver ekspertviden. 
Optageområde  Afdelingen varetager højt specialiseret behandling for Region Syddanmark og basisbehandling for patienter fra Fyn. Derudover har afdelingen et tæt samarbejde med Åbenrå med varetagelse af basisbehandling for patienter fra Haderselv, Tønder, Åbenrå og Sønderborg kommuner. 
Akut kræftpakkeforløb

Patienter, der opfylder kriterierne for begrundet mistanke om hæmatologisk cancer, kan henvises til kræftpakkeforløb og vil blive set i Hæmatologisk Afdeling X efter følgende retningslinjer:

 

  • Akut leukæmi: Én hverdag.
  • Myelomatose, lymfekræft og kronisk lymfatisk lymfekræft: Tre hverdage.
  • Kroniske myeloide sygdomme (myelodysplastisk syndrom, kronisk myeloid leukæmi, essentiel trombocytose, polycytaemia vera og primær myelofibrose): 11 hverdage.
  • Patienter med begrundet mistanke om malignt lymfom, skal henvises direkte til biopsi eller glandelfjernelse på DMU.
Almindelig henvisning Patienter med sandsynliggjort hæmatologisk sygdom kan henvises.
Drejer det sig om lymfomsygdomme skal der foreligge biopsi.
Patienter, der er diagnostisk helt uafklarede, modtages som hovedregel ikke.
Akut indlæggelse Afdelingen modtager patienter til akut indlæggelse, hvis det drejer sig om bivirkninger til igangværende kemo- eller stråleterapi.
Drejer det sig om andre patientgrupper vil indlæggelse kunne ske i samråd med vagthavende. 

Senest fagligt revideret: 30.09.19


Siden er sidst opdateret: 09-11-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring