Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Onkologisk Afdeling R                     

 

Immunitet efter vaccination mod COVID-19 
OPDATERET 4. maj 2021 


Vi modtager aktuelt mange opkald i forbindelse forskningsprojekter, der undersøger immunrespons efter COVID-19 vaccine hos patienter med kræft – herunder hæmatologisk kræft.

Vi henviser til nedenstående pressemeddelelse på OUH:
Pressemeddelelse

Vi vil gerne understrege, at antistoftesten KUN udføres i forbindelse med forskningsprojektet, og den kan ikke tilbydes andre patienter. Vi anbefaler, at man overholder Sundhedsstyrelsen COVID-19 forholdsregler.
 

 

 

Vaccination af kræftpatienter - OPDATERET 9. april 2021

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod Coronavirus, da der er tale om en ny form for virus og man derfor ikke har immunitet, der kan beskytte imod at blive syg.

Da der ikke i første omgang er vacciner nok til, at alle kan vaccineres med det samme, så har Sundhedsstyrelsen foretaget en prioritering af rækkefølgen for vaccination.

Du finder vaccinationsplanen her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Vaccinationskalender

’Særlig udvalgt risikogruppe af patienter med kræft’ er en del af målgruppe nr. 5.  Den dækker over patienter med aktiv sygdom, som aktuelt er i behandling med kemoterapi, strålebehandling, immunterapi eller anden kræftbehandling. Stigende alder er en selvstændig risikofaktor for et alvorlig forløb, hvis man bliver smittet med COVID-19/Coronavirus.

Onkologisk Afdeling R har på den baggrund meldt en liste med patienter med metastatisk sygdom (udbredt kræft) i et forløb (enten kontrolforløb eller aktivt behandlingsforløb) på afdelingen ind til Region Syddanmark, der sender lister videre til Statens Serum Institut, som opretter i Det Danske Vaccinationsregister. Vi gennemgår aktuelt patientjournaler for at sikre indmelding af de patienter, der opfylder kriterierne udmeldt af Sundhedsstyrelsen.

Hvis du er ny patient på Onkologisk Afdeling R, så indberetter vi ligeledes en gang ugentlig en liste til Region Syddanmark. Herefter vil du få en besked i e-boks, når det er tid til din vaccination.

Alle læger på afdelingen har vurderet, at man som kræftpatient godt kan tåle at få en vaccination mod Coronavirus. Tidspunkt for vaccination har ingen betydning i forhold til kræftbehandling. I forhold til kemoterapi kan man dog med fordel booke en tid til vaccination i ugen op til kemoterapien. Hvis der ikke er tider i ugen op til kemoterapi anbefales, at man får vaccination og ikke afventer. Vi gør opmærksom på, at man ikke må modtage vaccination, hvis man er gravid eller ammende.

Alle patienter i aktiv behandling med kemo og/eller stråler er indmeldt til vaccination, ligesom nyopstartede patienter i behandling ligeledes løbende er blevet indmeldt til SSI med henblik på vaccination.

Som patient skal du afvente en invitation til vaccination. Når du modtager den i e-boks, skal du selv bestille tid til vaccination.

Det betyder dog ikke at der nødvendigvis er en ledig vaccine til dig.
Hver gang vaccinationscenteret modtager vacciner, oprettes der nye tider.  Derfor skal du måske prøve flere gange, inden der er en ledig tid til dig.
Vaccinationer foregår i vaccinationscentre, og vi kan desværre ikke vaccinere patienter i vores afdeling. Som patient vil man selv kunne vælge vaccinationscenter.

Ønsker man mere viden omkring COVID-19/coronavirus kan man med fordel besøge hjemmesiden www.sst.dk/da/corona. Derudover opfordrer vi til, at man som patient stiller sine vaccinationsrelaterede spørgsmål ved næste fremmøde på kræftafdelingen.

 

 

Vaccination af pårørende til kræftpatienter

 

Sundhedsstyrelsen anslår, at antallet af pårørende i målgruppe 6 i Danmark kun er ca. 6000 personer.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at plejeorlov i sig selv ikke er et tilstrækkeligt kriterium for fremskyndet vaccination mod COVID-19.

Sundhedsstyrelsen vurderer ligeledes at nære pårørende, der bistår med hjælp til mobilisering, madning, personlig hygiejne eller psykisk støtte og lign. heller ikke er omfattet af kriteriet for fremskyndet vaccination mod COVID-19.
 

Pårørende til en kræftpatient skal opfylde et af følgende kriterier fra Sundhedsstyrelsen:

  1. Den pårørende er involveret i helt særlige plejeopgaver, som medfører særligt øget risiko for smitte.
    Det kan dreje sig om procedurer som f.eks sugning af sekret fra luftveje og lign.
     
  2. Den pårørende er nær kontakt til en person, som ikke selv kan vaccineres, eller hvor der forventes utilstrækkelig effekt af vaccinen, f.eks. forældre til børn med svært nedsat immunforsvar i forbindelse med organtransplantation.


Spørg evt. ved næste fremmøde på Onkologisk Afdeling R.

 

 

 

OUH front


Indlæggelse og ambulant behandling
 

Teams

Onkologisk Ambulatorium 1

 Onkologisk Ambulatorium 2

► Onkologisk Sengeafsnit
Strålebehandlingen

 

Blå frise lavet af patient
  

For Patienter

 

 App - Mit Sygehus

Krop og Kræft

Livsrum

Videostuegang for pårørende
     

 

r forside

Generel information om afdelingen

På Onkologisk Afdeling R behandler og plejer vi patienter med kræftsygdomme. Mange kræftsygdomme kræver forskellige kombinationer af behandlinger (kirurgi, medicinsk behandling og strålebehandling). Afdelingen giver medicinsk behandling og strålebehandling hvorimod kirurgisk behandling foregår på de kirurgiske afdelinger.

Læs mere via dette link: Om afdelingen

Sådan gør du

 

 Ris eller ros til afdelingen
Skriv til afdelingen
 Kontaktoplysninger
 Værd at vide
Patientrettigheder

 

OUH fugle
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Vaccinationskalender

 

 Siden er sidst opdateret: 04-05-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring