Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Ulykkes Analyse Gruppen

 

 

Tlf: 6541 2283
Mail: uag@rsyd.dk

Ulykkes Analyse Gruppen (UAG)


Ulykkes Analyse Gruppens logo


Ulykkes Analyse Gruppen er en forskningsinstitution under Ortopædkirurgisk afdeling O,
Odense Universitetshospital.

Formålet er at skabe et kvalificeret grundlag for ulykkesforebyggelse ved at registrere, analysere og formidle oplysning om ulykker.

Hvad kan vi ?

Ulykkes Analyse Gruppen har siden 1972 udviklet systemer til at beskrive årsager til ulykker hos de cirka 50.000 patienter, der årligt registreres og behandles i skadestuen ved Odense Universitetshospital. Data anvendes til at analysere omfang og alvorlighed af ulykker og personskader, og til at foretage dybdestudier af specielle ulykkestyper. Resultater formidles til beslutningstagere og offentlighed.

Vores styrke er: 

Stor erfaring i dataindsamling og bearbejdning inden for ulykkesområdet. 
Registreringen omfatter en repræsentativ stikprøve på knap 5 % af Danmarks befolkning.
En arbejdsform, der medinddrager interessenterne i opgaveløsningen, og som sikrer hurtig og smidig afrapportering.
En omfattende litteratursamling om ulykkesforskning.

Information 

Baseret på data indsamlet i skadestuen, OUH, udgiver Ulykkes Analyse Gruppen løbende artikler og tabeloversigter vedrørende ulykkesanalyse og forebyggelse. Endvidere offentliggøres videnskabelige artikler i medicinske fagtidsskrifter samt forskningsrapporter baseret på UAG's arbejde. Herudover besvares et stort antal henvendelser fra pressen, organisationer, uddannelsesinstitutioner samt private.

Igangværende aktiviteter:

Løbende overvågning af udviklingen i trafiktilskadekomst og færdselsuheldsstastikkens dækningsgrad.
Registrering af svært kvæstede (multitraumer), herunder kvalitetssikring af behandligen. 
Skader forårsaget af forsætlig vold i Odense kommune.
Fyrværkeriskader i de to døgn ved nytårsskiftet (landsdækkende)
Børneulykker i samarbejde med Børneulykkesfonden.
Projektsamarbejde på arbejdsulykkesområdet med Region Midt - Herning Sygehus. 

Datagrundlag:

Generel Ulykkesregistrering
Trafik Ulykkesregistrering herunder stedfæstelse
Multitraumeregistrering 
Hoftenære frakturer (landsdækkende RKKP) 
Registrering af fyrværkeri skader (landsdækkende)

Oplysninger:

Ønskes flere oplysninger, har man en opgave, der skal løses, eller ønsker man at rekvirere en rapport eller artikel, gå ind under punktet "Særlige opgørelser" eller i UAG's "dokumentdatabase" i højremenuen på denne side. 

 

Ulykkes Analyse Gruppens medarbejderstab:

Jens Lauritsen. Overlæge, professor, Ph.D
Lonnie Froberg. Ledende overlæge

Niels Dieter Röck. Overlæge
Morten Schultz Larsen. Overlæge
Christian Færgemann. Overlæge

Nina Egesborg.  Lægesekretær
Anni Ellegaard Hansen. Programmør
Inge Marie Holland. Sekretær
Maria Sølvberg Thomsen. Lægesekretær
Lykke Torpegaard. Lægesekretær

Lone Dam, Sekretær

Kristina Egel Godtfredsen, Lægesekretær

 


Siden er sidst opdateret: 14-10-2021 af Ulykkes Analyse Gruppen.Tilgængelighedserklæring