Skip til primært indhold

Y - Nyremedicinsk Afdeling

Kildeliste

Hans Dieperink

Cheflæge


20 59 88 51

Berit Gamborg

Chefsygeplejerske


40 24 08 99

Claus Bistrup

Professor, overlæge

Transplantation


23 36 80 77

Per Bruno Jensen

Overlæge

Hæmodialyse


23 36 80 85
APPFWU01V