Skip til primært indhold

Kontaktoplysninger Hæmatologisk Afdeling

Ditte Therkildsen, oversygeplejerske, Ditte.Therkildsen@rsyd.dk, tlf. 65 41 18 50

Hanne Vestergaard, ledende overlæge, Hanne.Vestergaard@rsyd.dk tlf. 65 41 18 50

 

Ledelsessekretær, Bettina Junker, Bettina.Junker@rsyd.dk, tlf. 65 41 18 50

Ledelsessekretær, Dorthe Skov Ramussen, Dorthe.Skov.Rasmussen@rsyd.dk, tlf. 65 41 18 50

Afdelingssygeplejerske, Annemarie Mikkelsen, tlf. 65 41 21 30

Afdelingssygeplejerske, Charlotte Bang Pedersen, tlf. 65 41 11 52

Afdelingssygeplejerske Annemarie Mikkelsen, tlf. 65 41 11 52

Forskningsleder, Niels Abildgaard

Daglig leder, Pia K. Pedersen

Forskningsleder, Professor, dr. med  Niels Abildgaard,

Tlf. 23 22 15 84 Niels.abildgaard@rsyd.dk

Blodsygdomme (hæmatologi)
Forskning, knoglemarvskræft ( myelomatose), amyloidose

 

 

Overlæge, Duruta Weber

Tlf. 2154 7182
Duruta.weber@rsyd.dk

Blodsygdomme, leukæmi, knoglemarvstransplantation

Overlæge, Claus Werenberg Marcher

Tlf. 51 46 60 94
Claus.marcher@rsyd.dk

Leukæmi, knoglemarvstransplantation

Henrik Frederiksen, overlæge

Tlf. 21 84 93 07
Henrik.frederiksen@rsyd.dk

Godartede blodsygdomme

APPFWU01V