Skip til primært indhold

Sygehusenheden Ærø

Søgeord

Telemedicin
Ø-sygehus
Lokalsygehus
Terminal pleje
Palliativ pleje
Barselspleje
Hjemmefødsler
Lægehelikopter 
Telemedicinsk hospiceplads
Lægevagt

Afdelingsledelse

Anette Tanderup

Cheflæge

Sygehusenheden Ærø


Janeke Espensen

Chefsygeplejerske

Ærø Sygehus


23 23 84 87

Lene Søndergaard Luth

Oversygeplejerske og daglig leder

Ærø Sygehus


63 52 14 89
APPFWU01V