Skip til primært indhold

Sygehusenheden Ærø

Søgeord

Telemedicin
Ø-sygehus
Lokalsygehus
Terminal pleje
Palliativ pleje
Barselspleje
Hjemmefødsler
Lægehelikopter 
Telemedicinsk hospiceplads
Lægevagt

Afdelingsledelse

Kristian Bergholt Buhl

Cheflæge

Sygehusenheden Ærø


Janeke Espensen

Chefsygeplejerske

Sygehusenheden Ærø


Lene Søndergaard Luth

Afdelingssygeplejerske og daglig leder

Sygehusenheden Ærø


APPFWU01V