Skip til primært indhold

Sygehusapotek Fyn

Kildeliste

Lisbeth Muurholm

Ledende apoteker

Lægemiddelanvendelse, Lægemiddelforsyning


23 63 17 92

Mia Lolk Lund

Farmaceut, sektionsleder

Forbrug, rekommandationer, udbud og indkøb af lægemidler, klinisk farmaci


24 59 58 52
APPFWU01V