Skip til primært indhold

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Find relevante kontaktpersoner for yderligere viden om REHPAs arbejde med rehabilitering og palliation for mennesker med livstruende sygdomme.

REHPA er Danmarks nationale videncenter for rehabilitering og palliation til mennesker. Vi samler, skaber og formidler forskningsbaseret viden om rehabilitering og palliation for mennesker med livstruende sygdom. Målet er at inspirere og udvikle god praksis samt øge livskvaliteten for mennesker med livstruende sygdom og deres pårørende.

REHPA leverer løbende baggrundsviden og data til medier og henviser ofte journalister til relevante aktører i feltet. Brug gerne vores netværk og viden på rehpa.dk

Pressekontakt

Kommunikationskonsulent
Christina Strandsberg Nørgaard
christina.strandsberg.norgaard@rsyd.dk
21 74 73 72

Talsperson

Videncenterchef, speciallæge i samfundsmedicin og ph.d.
Ane Bonnerup Vind
ane.bonnerup.vind@rsyd.dk
21 46 23 90

Regionale kontaktpersoner

REHPA har kontaktpersoner i alle fem regioner og tilhørende kommuner. Deres opgave er at sikre videndeling om, hvad der sundhedspolitisk og planlægningsmæssigt foregår i de enkelte regioner og kommuner vedrørende rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdomme.

Kontaktpersonerne orienterer sig i områder som organisering, tilbud og planer i de enkelte regioner. Dette gør de blandt andet med afsæt i sundhedsaftaler, effektuering af forløbsprogrammer, udviklingsprojekter, praksis samt REHPAs og andres kortlægninger.

Find en forsker

Hvis du ved, hvem du skal have fat i, er du velkommen til at kontakte REHPAs medarbejdere direkte.

APPFWU01V