Skip til primært indhold

G - Geriatrisk Afdeling

Kildeliste

Kristian Bergholt Buhl

Cheflæge

Den Ældre Medicinske Patient, samarbejde med kommuner og praktiserende læger


21 37 47 98

Jette Wensien

Chefsygeplejerske

Pleje til den ældre medicinske patient, samarbejde med kommuner


29 24 93 94

Jesper Ryg

Professor, overlæge, ph.d.

Fald, knogleskørhed hos ældre, kræft og multisygdom hos ældre


60 15 26 10

Karen Andersen-Ranberg

Professor, overlæge, ph.d., forskningsleder

Telemedicin og ældre, samarbejde med kommuner og praktiserende læger, aldrings epidemiologi


21 81 12 71

Jens-Ulrik Rosholm

Overlæge

Medicin og ældre


23 44 49 99

Katja Thomsen

Overlæge

Fald og knogleskørhed hos ældre


24 52 16 96

Azra Simonsen

Afdelingslæge

Den akutte ældre medicinske patient


20 59 60 22

Dorthe Nielsen

Sygeplejerske, professor

Sårbare og udsatte geriatriske patienter og deres familier


21 35 04 94 / 27 64 28 90

Lisbeth Rosenbek Minét

Professor, fysioterapeut

Træning og fysisk funktionstab hos ældre


25 78 24 65 / 23 63 75 70
APPFWU02V