Skip til primært indhold

Velbesøgt PKO fyraftensmøde satte rammen for dialog

Der var stort fremmøde fra almen praksis, da OUH PKO bød velkommen til fyraftensmøde den 16. april 2024. Formålet med mødet var at sætte spotlight på emner, der var udvalgt i PKO samarbejdet. Eftermiddagen bød på spændende oplæg og drøftelser på tværs af almen praksis og OUH.

- Vi var så glade for at se, at så mange dukkede op til fyraftenmødet. Det havde vi slet ikke regnet med; fortæller en glad Helle Laustrup, som ud over at være cheflæge på Reumatologisk Afdeling også er OUH's interne praksiskoordinator, på bagkant af fyraftensmødet. Hun bemærker også; - Der var rigtig mange gode og konstruktive drøftelser efter de fine oplæg fra OUH afdelingsrepræsentanterne, så det, håber vi, er et tegn på, at det også havde interesse for almen praksis at få lidt mere viden om de tiltag og muligheder for samarbejde, som vi har på OUH.

Fyraftensmødet bød på præsentationer om FAM’s akutbil, nye forløbsbeskrivelser fra Radiologisk Afdeling samt diagnosticeringen af overgangsalderen fra Gynækologisk Obstetrisk Afdeling og VÆLG KLOGT inden for gastroenterologien fra Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme.

Akutbilen fra FAM kan hjælpe plejehjemmene med de allersvageste patienter

Med over 70.000 patienter om året er der et stort pres på FAM fortalte overlæge Stefan Posth fra FAM. I forlængelse heraf fortalte han om baggrunden for etableringen af akutbilen, som siden 2020 har kørt ud til ældre patienter på plejehjemmene, som er de svageste patienter inden for clinical frailty gruppe 7 og 8,som i mange tilfælde ikke ønsker eller har størst risiko for dødelig udgang ved evt. indlæggelse på hospitalet. Så for at lave det bedste forløb for disse kører man ud med akutbilen. Stefan kunne afslutningsvis fortælle, at man med akutbilen kan holde ca. 80% af patienterne ude på plejehjemmene. De resterende 20% skyldes enten fraktur, blødninger etc.

Ny forløbsbeskrivelse for knæartrose for hele regionen og åbent ambulatorium for røntgen af thorax

Ledende overlæge Anette Koch Holst fra Radiologisk Afdeling fortsatte arrangementet med at fortælle om den nye forløbsbeskrivelse for knæartrose i Region Syddanmark, som er blevet udfærdiget af specialeråd Radiologi og Ortopædkirurgi. Hun forklarede, at der i udfærdigelsen havde været fokus på tværfaglig, evidens og Vælg Klogt. På mødet blev forløbet skitseret, hvorefter at Anette kunne fortælle, at man fra OUH havde brug for følgende informationer i henvisningerne fra almen praksis; ønsket undersøgelse og sideangivelse, indikation af klinisk mistanke om artrose, anamnese – herunder hvilke symptomer og konservative behandlingstiltag, der er forsøgt samt endelig objektive fund. Læs mere om den nye instruks i den korte nyhed fra Ortopædkirurgisk Afdeling her.

Tidligere har der været åbent ambulatorium for røntgen af thorax, således patienterne kunne dukke op uden henvisning. Men efter corona har man set sig nødsaget til at gå tilbage til henvisninger af disse patienter fortalte ledende overlæge Anne-Sofie Brenøe ligeså fra Radiologisk Afdeling. Hun fortalte, at patienterne på trods heraf vil få tildelt tid samme dag eller dagen efter. Den nye forløbsbeskrivelse, som blev revideret den 1. december 2024, præciserer også indikationen for henvisningen af patienten.  Anne-Sofie Brenøe forklarede, at man gerne vil vide følgende fra almen praksis ved henvisning af patienter:

o   Symptomer og hvor lang tid har det stået på

o   Evt. tidligere diagnosticering ifht. thorax

o   Rygestatus

Hun forklarede også, at der ved børn og unge under 18 år ikke bør direkte henvise til røntgen thorax, medmindre der er mistanke om pneumothorax. I andre tilfælde kontaktes børnehospitalet.

Ved mistanke om lungekræft hos patienter med relevant rygeanamnese og symptomer og / eller hæmoptyse, fremhævede Anne-Sofie, at patienterne bør henvises direkte til lungekræft pakkeforløb med CT scanning jf. sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Nye anbefalinger for diagnostik af overgangsalder, for udredning af kontaktblødninger samt Lichen Sclerosus

Efter en kort pause tog cheflæge Annemette W. Lykkebo fra Gynækologisk Obstetrisk Afdeling over. Hun fortalte bl.a., at det er unødvendigt med blodprøver for at diagnosticere overgangalderen, men at man i stedet skal basere dette på symptomer og alder. Annemette fortalte, at denne ændring i praksis kan afføde nogle udfordringer, da kvinderne typisk har en forventning om, at en blodprøve kan give dem svar herpå. Derudover fortalte hun også, om hvornår almen praksis skal henvise patienter til afdelingen ved kontaktblødning, samt gennemgik symptomerne på og almen praksis’ muligheder for behandling af Lichen Sclerosus.   

Vælg Klogt inden for gastroenterologien

Som sidste oplægsholder på dagen var cheflæge Benedicte Wilson fra Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme på programmet. Hun afsluttede selve fyraftensmødet med en række anbefalinger i forbindelse med behandlingen af refluks, colon irritabile, MAFLD, cøliaki, B12 vitaminmangel, mikroskopisk colitis, ondt i maven og leverpatienterne. Benedicte Wilson afsluttede sin præsentation med 11 canadiske Vælg Klogt tiltag indenfor gastroenterelogi, og hendes budskab var også, at almen praksis og OUH/sekundær sektoren har et fælles ansvar for, at der i fremtiden vælges klogt, således der skabes en bedre sammenhæng for patienterne med kroniske sygdomme.

Næste PKO fyraftensmøde på OUH er fastsat til den 22. oktober 2024, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk      
 

APPFWU01V