Skip til primært indhold

Tværsektoriel Temadag om IV aftalen

Kort nyhed fra OUH's Simulationscenter - SimC

Som noget nyt udbyder Simulationscenter - SimC - OUH  Tværsektoriel Temadag om IV aftalen for sygeplejersker, ledere, udskrivningskoordinatorer, specialister og læger ansat hos praktiserende læger, i de fynske kommuner og på OUH.

Baggrund

I takt med at vi tilbyder flere og flere patienter behandling tættere på det nære og trygge hjem, vil flere patienter blive udskrevet til IV behandling i hjemmet. Det stiller selvsagt store krav til, at plejepersonalet i kommunerne har opdaterede kompetencer inden for IV behandling samt lukkede pumpesystemer. Det stiller også krav til, at sundhedspersonalet på hospitalerne og hos de praktiserende læger er på forkant og har viden om; pumpesystemer, det nødvendige udstyr, korrekt ordination, samt det behandlingsansvar og den vejledningspligt, der påhviler udskrivende afdeling. 

Alt dette ønsker vi at understøtte med temdagene. Der vil være tid til dialog på tværs af sektorer, erfaringsudvekslingen og færdighedstræning.

Første temadag udbydes den 4. juni og efterfølgende 5 gange i efteråret 2024. Dagen er gratis og med fuld forplejning.

Læs mere om kurset

Temadag om IV aftalen for sundhedsfagligt personale på OUH og i de fynske kommuner - Fælles Skolebænk (SimC) | Region Syddanmark (plan2learn.dk)

Kontaktoplysninger

SimC

Sygeplejerske og Uddannelseskoordinator Karen Majgaard Nielsen
Mail: karen.majgaard.nielsen@rsyd.dk  - Tlf.:24 40 74 84

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk        

APPFWU01V