Skip til primært indhold

Palliation på dagsordenen på klyngemøder

Palliation var i fokus, da OUH blev inviteret med på besøg i klyngerne i OUH’s optageområde. Der var både plads til deling af data på området og dialog om, hvordan der kan samarbejdes på tværs af almen praksis og OUH om de fælles patienter.

- Klyngemøderne bliver altid igangsat med en præsentation af de data, som vi har på det pågældende emne, som mødet har fokus på. I denne sammenhæng havde vi data for; hvor mange hjemmebesøg som almen praksis har hos terminale patienter, hvor mange behandlertestamenter som ydernumrene har, hvor mange borgere er registreret med behandlertestamente, og hvor mange terminaltilskud til medicin som AP har fået bevilliget i løbet af det seneste år; fortæller praksiskonsulent og almen praktiserende læge Palle Mark Christensen fra Lægerne Lærkevej i Otterup. Han fortsætter; -Dernæst var der mulighed for at drøfte dataene med sidemanden og i plenum, om hvordan vi i almen praksis håndterer de terminale patienter.

Fælles ansvar for at skabe gode patient- og pårørendeforløb

Efter dialogen mellem de fremmødte almen praktiserende læger om de fremlagte data, var der herefter et oplæg fra OUH overlægerne Ulla Jacobsen Kelly og Torben Strodl Andersen fra Palliativt Team Fyn fra Onkologisk Afdeling R, som fortalte om det nyeste inden for palliation, og hvordan almen praksis kan gøre brug af teamet.

Ifølge overlæge Torben Strodl Andersen har besøgene i Østfyn Klyngen og Nordfyns Klyngen været positive; -Det er en dejlig måde og mulighed for at møde vores engagerede kolleger fra almen lægepraksis. Der var en god dialog, erfaringsudveksling og læring bilateralt. Han fortsætter; -Vi har et fælles ansvar for at skabe gode patient- og pårørendeforløb, og for denne patientgruppe foregår det ofte bedst i hjemmet. Der kan være behov for råd og vejledning om forskelligt, og der har den palliative enhed gode ressourcer, både når det drejer sig om fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle problemstillinger.

Torben Strodl Andersen afslutter med; -En gang i mellem er der behov for indlæggelser til behandling, pleje og omsorg enten i stamafsnit eller i det palliative sengeafsnit. Det vil vi gerne fagligt understøtte og også dele opgaven, når der er komplekse problemstillinger. I alle tilfælde har almen praksis et stort ansvar og en meget betydningsfuld opgave i forbindelse med palliative forløb, i egen klinik regi, i patientens hjem og i shared care med hospitalet.

Relationsdannelse og forståelse for hinanden

Fra almen praksis deltog bl.a. almen praktiserende læge og klyngekoordinator Jon Eik Zwisler fra Familielægerne i Kerteminde i Østfyn klyngemødet, og han mente også, at han havde fået noget med hjem; - På kort sigt så fik vi i almen praksis mulighed for at drøfte, hvordan vi hver især håndterer de palliative patienter. Men på langs sigt så er jeg sikker på, at vi efter klyngemødet har fået dannet en relation og kontakt til relevante samarbejdspartnere på OUH.

Afslutningsvis påpeger Jon Eik Zwisler: - Jeg syntes, at klyngemødet var nærværende, også fordi det blev på vores præmisser og var designet til at understøtte os i almen praksis. Og så gav det en forståelse for hinanden, som jo er alfa og omega, når det kommer til den fremtidige behandling af vores fælles patienter.

Interesseret i at få besøg i jeres klynge?

Det er fortsat muligt at booke besøg på klyngemøder, så skulle det have interesse for jeres klynge, så er I velkommen til at kontakte praksiskonsulent Palle Mark Christensen på pmc@dadlnet.dk for at få drøftet mulighederne. Palle Mark Christensen er en af bagmændene bag klyngebesøgene, som på nuværende tidspunkt har inkluderet besøg i Østfyn og Nordfyns klyngerne. Senere på året er planlagt besøg i en af klyngerne i Odense, samt Sydhavsklyngen (Svendborg) og KLAK-klyngen (Assens, Glamsbjerg).

Kontaktoplysninger

PKO

Praksiskonsulent Palle Mark Christensen

Mail: pmc@dadlnet.dk  – Tlf.:


Onkologisk Afdeling R

Overlæge Torben Strodl Andersen

Mail: Torben.Strodl.Andersen@rsyd.dk  – Tlf.:


Overlæge Ulla Jacobsen Kelly

Mail: Ulla.Jacobsen.Kelly@rsyd.dk  – Tlf.:

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk       

APPFWU01V