Skip til primært indhold

Har du undret dig over de stigende antal afvisninger fra Urinvejskirurgisk Afdeling? Så er det ikke helt forkert.

Kort nyhed fra Urinvejskirurgisk Afdeling L

Inden for de sidste par år har vi på Urinvejskirurgisk Afdeling oplevet et øget antal henvisninger. Alene i teamet for sten/LUTS modtager vi omkring 115 henvisninger pr. uge. En stor andel - ca. 25%, af disse henvisningerne - drejer sig om mænd med vandladningsbesvær, og desværre oplever vi, at oplysningerne på henvisningerne er mangelfulde.

I 2009 lavede DSAM en klinisk vejledning for almen praksis for udredning og behandling af nedre urinvejssymptomer hos mænd og kvinder, herunder en beskrivelse af arbejdsfordeling af opgaverne mellem primær sektor og sygehussektoren. Vejledningen er ved at have nogle år på bagen, så derfor er en arbejdsgruppe bestående af overlæger fra de respektive urologiske afdelinger i Region Syd og en praksiskonsulent i gang med at opdatere patientforløbet for mænd med vandladningsgener over 40 år. Det endelige resultat foreligger endnu ikke.

Patientgruppen er meget heterogen.

Behandlingsspektret dækker over simpel rådgivning vedr. sammenhæng mellem væskeindtag og antal vandladninger dagligt, evt. suppleret med forsøg på medicinsk behandling til komplekse patienter med komplekse vandladningsproblemer, der kræver specialistvurdering. Vores ønske er at udnytte hinandens ressourcer bedre til patientens bedste, som beskrevet i DSAMs vejledning, således at simple vandladningsproblemer kan håndteres i almen praksis, og mere komplicerede vandladningsgener bliver henvist til relevant udredning og behandling på sygehuset.

Der er ikke tale om ændringer i forhold til tidligere vejledning, som det fremgår af DSAMs vejledning fra 2009, men derimod en genopfriskning af kriterier for henvisning til sygehus. Vi vil se skarpt på, om der foreligger en basal udredning i form af væske-vandladnings- og Dan-PSS-skema, at der er udført digital rektaleksploration, og at patientens medicinliste er gennemgået for evt. bivirkninger.

Vi forventer også, at man har forsøgt medicinsk behandling for vandladningsbesvær i mindst en måned.

Samtidig stiller vi os til rådighed i tvivlstilfælde ved korrespondance mellem almen praksis og sygehuset.

Kontaktoplysninger

Urinvejskirurgisk Afdeling

Overlæge Hanne Kobberø
Mail: hanne.kobberoe2@rsyd.dk - Tlf.: 6541 4400

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk   

 

APPFWU01V