Skip til primært indhold

Information om alkoholindtagelse er nødvendig for demensudredning

Kort nyhed fra Neurologisk Afdeling N.

Ved udredning for demens er det nødvendigt at få et overblik over patientens alkoholindtag. Det skyldes især, at det kan dokumenteres både fra læger og neuropsykologers side, at patienter med moderat til svær alkoholforbrug ikke kognitiv kan vurderes grundet høj risiko for falsk positiv resultat.

Alkohol påvirker nemlig flere centre i hjernen, men de centre der har mest betydning for demensudredning er:

  • Frontal lab:  frontal lab er ansvarlig for spontan bevægelse, selv kontrol, personlighed og social adfærd. Høj eksekutive funktionerer såsom planlægning, organisation og initiativ. Endvidere styrer den vores indlæring og forståelse af informationer.
  • Præfrontal område: er ansvarlig for opmærksomhed, adfærd, problem løsning, fremtid planlægning ud fra nutid. Forståelse af konsekvenser af handlinger og arbejdes hukommelse
  • Temporal lab: ansvarlig for hukommelse, sprog, semantisk hukommelse, forståelse betydning af ord og funktion af genstande, den rigtig tolkning af forskelige sanser, visuel kognition og genkendelse af kendte personer eller almindelige genstande.
  • Cerebellum: ansvarlig for koordination af bevægelser og balance. Desuden har den rolle i bedømmelse af afstande og tidsfornemmelse.

Når man har daglig alkoholforbrug eller massiv forbrug periodevis, bliver alle de ovennævnte centre påvirket og kognition bliver reduceret på en måde, der kan ligner demenssygdom.

Pågående alkoholforbrug vil påvirke flere hjerne ”pathway”, som er ansvarlig for kommunikationen mellem forskelige hjernedele og celler.  

Patienten kan have symptomer, der ligner depression eller modsat eufori, som bliver mistolket som en form af psykisk lidelse og giver risiko for at opstarte behandling mod en lidelse, som ikke eksistere grundet falsk positiv tolkning.

Ligeledes lider patienter med alkoholforbrug af søvnforstyrrelse, som giver udfordringer, når man skal lave kognitiv test, og dette resulterer i falsk positiv test.

Angående andre parakliniske undersøgelser, som er en del af demensudredning, skaber alkoholforbruget en forhindring til at lave fuld udredning med f.eks. neuropsykologisk test, som kræver, at patienten har ingen daglig alkoholforbrug for at sikre troværdig resultat, der kan bruges til at stille den rigtig diagnose.

Nogle studier har påvist sammenhæng mellem moderat alkoholforbrug og falsk positiv FDG PET skanning og Amyloid- B i spinal væske.

Det er derfor vigtigt, at patienten skal være afholdende i minimum 3 mdr. inden testen hos moderat forbruger og 6 mdr.- 1 år hos misbruger/ massiv forbruger.

Hvis det skønnes umuligt, kan regelret demensudredning ikke foretages, da det ikke kan vurderes, om kognitivt svigt skyldes alkohol/medicinpåvirkning eller demenssygdom. 

For flere oplysninger se mere her: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/patientforloeb/forloebsbeskrivelser/icpc-oversigt/p-psykisk/demens/ 

Kontaktoplysninger

Neurologisk Afdeling N

Ledende overlæge Sohad Fadel Ghadhban
Mail: Sohad.Fadel.Ghadhban@rsyd.dk - Tlf.:

Cheflæge Michael Oettinger
Mail: Michael.Oettinger@rsyd.dk - Tlf.:

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk     

APPFWU02V