Skip til primært indhold

Center for Leverforskning søger praktiserende læger til sparringsworkshop.

Kort nyhed fra Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S - FLASH.

Sammen med forskere fra Centre for Quantum Mathematics (SDU) er vi i gang med at forbedre, nytænke og effektivisere udredningsforløbet for patienter mistænkt for steatotisk leversygdom.

Som patienternes mest centrale nøgleperson og som vores vigtigste samarbejdspartner, søger vi speciallæger inden for Almen Medicin til deltagelse i en 2,5 timers workshop. Her vil vi præsentere det nye udredningsforløb, samt baggrunden herfor, og ønsker at indgå i en faglig og konstruktiv dialog, hvor praksisperspektivet kommer i højsædet, således at vi sikrer størst mulig værdi for alle involverede parter. I efterforløbet vil vi invitere en mindre gruppe til en 1-times online opfølgning.

Det nye udredningsforløb implementeres gradvist fra 4. kvartal 2024. Derfor er dette en unik mulighed for at kunne påvirke fremtidens udredningsforløb for patienter med mulig steatotisk leversygdom.

Hvornår: Torsdag d. 25. april 2024 kl. 15:30-18:00
Hvor: DIAS Seminar Room, Syddansk Universitet, Fioniavej 34

Honorar: udgør kr. 3500,- for deltagelse på workshoppen (inkl. kørsel) + evt. tillæg på kr. 1200,- for deltagelse i online opfølgningsmøde (1 t.).

Benyt venligst nedenstående kontaktoplysninger ved tilmelding og/eller spørgsmål.

Kontaktoplysninger

Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S - FLASH

Læge, ph.d. stud. Katrine Tholstrup Bech
Mail: katrine.tholstrup.bech@rsyd.dk - Tlf.: 51882881

Læge, postdoc Katrine Prier Lindvig
Mail: - Tlf.:

Overlæge, professor Maja Thiele
Mail: - Tlf.:

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk      

APPFWU01V