Skip til primært indhold

ANA i almen praksis – VÆLG KLOGT

Kort nyhed fra Klinisk Immunologisk Afdeling og Reumatologisk Afdeling.

Vælg Klogt* anbefaler, at man undgår ANA-screening hos patienter med træthed, feber, rygsmerter eller andre smerter i bevægeapparatet uden typiske kliniske tegn på autoimmun bindevævssygdom fx ledhævelse, Raynauds fænomen, lysudslæt, slimhindesår eller øjen/mundtørhed.

Undersøgelse for antinukleære antistoffer (ANA) anvendes som led i diagnostik og klassificering af ANA-associerede sygdomme, herunder autoimmun bindevævssygdom (systemisk lupus erythematosus, Sjögrens syndrom, systemisk sklerodermi, mixed connective tissue disease, polymyositis og dermatomyositis samt overlapssyndromer) og autoimmun leversygdom. 

Fund af ANA er dog også hyppigt forekommende hos raske personer og hos personer med anden sygdom. Ved bred screening med det formål at udelukke autoimmun bindevævssygdom, vil der således findes mange positive svar, som ikke bidrager med nyttig information og kan lede til bekymring, unødvendig videre udredning, og som potentielt kan distrahere lægen fra den rigtige diagnose. Derfor bør man undgå ANA-screening hos patienter med træthed, feber, rygsmerter eller andre smerter i bevægeapparatet uden øvrige kliniske tegn på autoimmun bindevævssygdom.

Spørgsmål til ANA analysen kan rettes til vagthavende læge på Klinisk Immunologisk afdeling.

*Vælg Klogt er et samarbejde mellem Danske Patienter og Lægevidenskabelige Selskaber. Formålet er, at minimere unødvendige behandlinger og undersøgelser i sundhedsvæsenet, så der bliver plads til det, der gavner. Læs mere her om Vælg Klogt.

Kontaktoplysninger

Klinisk Immunologisk Afdeling

Afdelingslæge Christine Nilsson
Mail: christine.nilsson@rsyd.dk - Tlf.: 24669402

Reumatologisk Afdeling

Overlæge Anne Voss
Mail: anne.voss@rsyd.dk - Tlf.: 

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk      

APPFWU02V