Skip til primært indhold

Afd. M: Den Mobile Ernæringsenhed tilbyder rådgivning til fagpersoner samt støtte i eget hjem til patienter med svære spiseforstyrrelser.

-

Patienter med svære spiseforstyrrelser har ofte komplekse forløb, der involverer mange aktører. Derudover har en mindre gruppe af patienterne hyppige indlæggelser.

Ofte oplever patienten forløbet som værende forvirrende og uden sammenhæng mellem aktørerne. De mange indlæggelser påvirker livskvaliteten. Vi sætter med dette projekt fokus på netop dét.

Projektet udgår fra Center for Spiseforstyrrelser, der er et højtspecialiseret tværfagligt samarbejde mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og Endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital.

Vi tilbyder med Den Mobile Ernæringsenhed hjemmebesøg hos de patienter, der har svære spiseforstyrrelser og et kompliceret forløb. Et hjemmebesøg kan bestå af f.eks. måltidsstøtte og/eller vurdering af patientens fysiske tilstand. Det kan også være i overgangen til støtte i primærsektoren eller som led i den ambulante kontrol af patienten.

Målet er, at patienten oplever mere sammenhæng i forløbet, bedre livskvalitet og tilbringer mere tid uden for sygehuset. Visitation til Den Mobile Ernæringsenhed foretages af projektets personale. Patienten skal være i forløb ved Center for Spiseforstyrrelser.

Vi tilbyder også rådgivning til fagpersoner og målrettet undervisning, hvis I oplever et behov for dette.

Projektet bemandes af to erfarne sygeplejersker og en læge.

Har du en patient med en spiseforstyrrelse i din praksis? Måske er patienten ikke klar til at blive henvist til sygehuset? Måske har du en patient der har tabt sig, og du mistænker en spiseforstyrrelse. Hvis du mistænker spiseforstyrrelse hos en patient, der mangler selvindsigt, men søger hjælp til fx ”vitamin tjek”, søvnbesvær eller amenoré, kan vi også hjælpe med sparring.

Er du i tvivl om, hvordan du skal gribe situationen an?

Så kan du ringe til vores hotline, torsdage mellem 10 og 12. Her sidder erfarent personale klar til at svare på dine spørgsmål:

  • Sygeplejerske Maria Pilgaard - 2119 5534
  • Sygeplejerske Signe Wallin Høj - 2119 0450

Kontaktoplysninger

Endokrinologisk Afdeling M

Læge Jeanie Meincke Egedal
Mail: jeanie.meincke.egedal@rsyd.dk   - Tlf.: 22 71 91 27 

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk    

APPFWU01V