Skip til primært indhold

Almen praksis

Afdeling X's oplysninger til almen praksis

Afdelingens oplysninger til almen praksis

Specialistrådgivning for almen praksis

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, da kan du komme i kontakt med os på to måder:

·        Du kan benytte korrespondancemodulet og her forvente et svar på næstkommende hverdag.

·        Du kan fra kl. 8.00 - 15.30 ringe til OUHs kaldebord og herfra blive stillet direkte om til en specialist hos os. Du kan ringe på 65 41 18 85

Hæmatologisk Afdeling X
Kløvervænget 6,
Indgang 93, 13. sal
5000 Odense C

E-mail: ode.x@rsyd.dk

65 41 18 50

4202560

5790000209576

Hanne Vestergaard - Mastocytose, eosinofili
Niels Abildgaard - Forskning, myelomatose, amyloidose
Charlotte Toftmann Hansen - Amyloidose, autolog stamcelletransplantation
Thomas Lund - Myelomatose
Thomas Stauffer Larsen - Højmaligne lymfomer, autolog stamcelletransplantation
Jacob Haaber - Lavmaligne lymfomer
Andreja Dimitrijevic - Kronisk myeloid leukæmi
Mette Brabrand - Kroniske myeloide sygdomme
Annika Rewes - Kronisk lymfatisk leukæmi, infektioner ved hæmatologisk sygdom
Duruta Weber - Allogen stamcelletransplantation, akut leukæmi
Henrik Frederiksen - Benigne hæmatologiske sygdomme
Claus Marcher - Akut leukæmi
Klas Raaschou-Jensen - Myelodysplastisk syndrome

OUH har en praksiskonsulentordning, hvor de tilknyttede praksiskonsulenter arbejder på tværs af alle afdelinger på OUH. Du kan få kontakt med en praksiskonsulent ved at skrive til ouh.klu.pko@rsyd.dk. Du kan læse om OUHs praksiskonsulentordning her.

APPFWU02V