Skip til primært indhold

Om afdelingen

Information til fagpersoner

Om afdelingen
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er Region Syddanmarks Universitetsafdeling i specialet og varetager funktioner på hovedfunktionsniveau, regionsfunktionsniveau samt højt specialiseret niveau jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning.

Afdelingsledelse 
Ledende overlæge Jørgen Fisker
Oversygeplejerske Susanne Sebens Hald

Afdelingens funktionsområder
De kliniske anæstesi- og opvågningsafsnit samarbejder med kirurgiske og andre afdelinger vedrørende anæstesiologiske ydelser, mens afdelingens intensivafsnit samarbejder med samtlige kliniske afdelinger på hospitalet, i regionen og nationalt. Således har afdeling V en meget bred samarbejdsstruktur, der omfatter alle hospitalets afdelinger såvel som region og landet generelt.

Afdelingens vision er at være Danmarks førende og blandt Europas bedste anæstesi- og intensivafdelinger med diagnostik, behandling og pleje, der imødekommer patienternes og samfundets krav og behov. Udgangspunktet og fokus er den enkelte patient og dennes pårørende.

De kliniske funktioner omfatter

  • Anæstesifunktionen dækker anæstesi til abdominal- og urologisk kirurgi, ortopædkirurgi, øre-næse-øje-hals og plastikkirurgi, gynækologisk og obstetrisk kirurgi, børnekirurgi, neurokirurgi, robotassisteret kirurgi samt kar- lunge- og hjertekirurgi, radiologiske og medicinske ydelser.
  • Intensivfunktionerne gennemføres i tre dedikerede områder indenfor multidisciplinær intensiv terapi (herunder børneintensiv), hjerte-lunge-kar intensiv og neurointensiv.
  • Opvågningsafsnit, Smertecenter Syd, Center for Funktioneller Lidelser, Lægebil/præhospital aktivitet, tryktank behandling og Respirationscenter Syd.
  • OUHs funktion som traumecenter i samarbejde med andre relevante afdelinger.
  • OUHs beredskab har funktionsansvarlig overlæge og anæstesisygeplejerske fra Anæstesiologisk-Intensiv afdeling V til varetagelse af hoved- og koordinationsfunktionen.
APPFWU01V