Skip til primært indhold

Almen praksis

Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V's oplysninger til almen praksis

Afdelingens oplysninger til almen praksis

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, da kan du komme i kontakt med os på to måder:

 • Du kan benytte korrespondancemodulet og her forvente et svar på næstkommende hverdag.
 • Du kan ringe fra kl. 08.00-15.30 på tlf. 65 41 18 85 til OUH's kaldebord og herfra blive stillet direkte om til en specialist hos os. 

J.B. Winsløwsvej 4, 5000 Odense C

OUH: 66 11 33 33

Afdeling V sekretariat 65 41 38 15

4202010

5790000184026

Klinisk anæstesi
Anæstesiafsnittet for abdominalkirurgi, endokrinologisk kirurgi, børnekirurgi og urologi:

Anders Gadegaard Jensen, 65 41 37 58
Tom G. Hansen, 65 41 38 12
Jane B. Andersen, 65 41 25 83
Kenneth Meyer Jensen, 65 41 43 94
Søren Rune Larsen, 65 41 20 63 

Anæstesiafsnittet for ortopædkirurgi/traume:

Marlene Pall, 65 41 39 17
Michael Due Nielsen, 65 41 11 49
Peter Lindholm, 65 41 37 57
Aleksander Zincuk, 24 48 49 69
Stine Thorhauge Zwisler, 65 41 39 14

Anæstesiafsnittet for øre-/næse-/halskirurgi, tand-/kæbekirurgi, plastikkirurgi, øjenkirurgi F's OPvågningsAfsnit (FOPA) samt hyperbaroxygen behandling (HBO):

Karina Okkels Birk, 65 41 51 83
Morten Olskjær Holm, 65 41 36 61
Ole Risgaard, 65 41 52 83
Vibeke Ellegaard Hansen, 65 41 39 15
Søren Mikkelsen, 65 41 37 89 

Anæstesiafsnittet for gynækologi, obstetrik, onkologi og D's OPvågningsAfsnit (DOPA):

Jan Herzog, 65 41 53 98
Mette Legaard Andersson, 65 41 49 37

Anæstesiafsnittet for hjerte-, kar- og thoraxkirurgi og Intensiv Afsnit VITA:

Jørgen Fisker, 65 41 15 56
Henrik Schmidt, 65 41 17 00
Marianne Kjær Jensen, 65 41 25 00
Claus Andersen, 65 41 25 90
Henrik Berg, 65 41 10 60
Niels Høigaard Rasmussen, 65 41 52 07
Peter Blom Jensen, 65 41 57 62
Søren Mose Hansen. 65 41 57 63
Hanne Berg Ravn, 65 41 50 76

Afsnittet for neuroanæstesi (neurokirurgi, radiologi og NCE-behandling) og neurointensiv terapi:

Margit Vejen Stilling, 65 41 37 59
Karsten Bülow, 65 41 17 43
Rico F. Schou, 65 41 57 64
Jakob Kjersgaard Johansen, 65 41 50 07
Nikolaj P. Hatting, 65 41 57 67

Opvågningsafsnittene:

Peter Lindholm, 65 41 37 57

Det multidisciplinære intensivafsnit

Intensive terapiafsnit ITA, (ITA1, ITA2, ITA3) og Børneintensiv terapiafsnit (BRITA):

Mads Kristian Holten, 65 41 49 54
Helle Asboe Jørgensen, 65 41 57 15
Ole Pedersen, 65 41 39 16
Søren B. Jepsen, 65 41 25 94
Marcela Carlsson, 65 41 56 41
Professor Palle Toft, 65 41 39 47
Thomas Strøm, 65 41 57 19
Irene Ladegaard Petersen, 65 41 55 68
Ulla Lei Larsen, 65 41 55 80
Hanne Tanghus Olsen, 65 41 11 53
Frank Østergaard Hansen, 65 41 57 31

ESES-enheden (Neurokirurgisk Afdeling U):

Christian Scherer, 65 41 26 99

Respirationscenter Syd:

Michael Sprehn,  65 41 63 25
Britt Lange, 65 41 37 73
Siv Leivdal, 65 41 25 73

Smertecentret Syd

Kristina Espesen, 65 41 16 64
Karin Due Bruun, 51 70 95 91

Preben Vestergaard

OUH har en praksiskonsulentordning, hvor de tilknyttede praksiskonsulenter arbejder på tværs af alle afdelinger på OUH. Du kan få kontakt med en praksiskonsulent ved at skrive til ouh.klu.pko@rsyd.dk. Du kan læse om OUHs praksiskonsulentordning her.

Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V tilbyder et differentieret udbud af ydelser inden for anæstesiologi og intensiv terapi til samtlige hospitalets afdelinger. Der ydes anæstesiologisk bistand til alle hovedspecialer og subspecialer inden for det kirurgiske og diagnostiske område, omfattende:

 • Urologisk kirurgi
 • Gynækologi og obstetrik
 • Øjenkirurgi
 • Øre-næse-hals-kirurgi
 • Gastrointestinal kirurgi (herunder børne- og neonatalkirurgi samt endokrinologisk kirurgi)
 • Klassisk og akut ortopædkirurgi (herunder skadebehandling, modtagelse af multitraumatiserede patienter fra hele landsdelen og mikrokirurgi i forbindelse med replantation af ekstremiteter på patienter fra hele landet)
 • Hjerte-, esophagus-, lunge- og karkirurgi (herunder nyretransplantationer)
 • Neurokirurgi (herunder coil-behandling)
 • Plastikkirurgi (herunder brandsårsbehandling) og tand- og kæbekirurgi.

Derudover ydes anæstesiologisk service til ECT-behandling, onkologi, diagnostisk radiologi (herunder CT- og MR-skanning) og klinisk fysiologisk diagnostik og terapi (herunder til hjertekateterisationer, Hiss-brændinger og PCI).


Afdelingens multidisciplinære intensive behandlingsafsnit (ITA1, ITA2, ITA3 og BRITA) modtager kritisk syge patienter fra alle hospitalets kliniske afdelinger samt fra hele landsdelen.
Opvågningsafsnittet COPA modtager patienter fra samtlige anæstesiafsnit, dog i begrænset omfang fra afsnittene for neuroanæstesi og thoraxanæstesi.

Afdelingen varetager endvidere den døgnbaserede lægefaglige drift af det postoperative intensivafsnit for hjerte-, thorax- og karkirurgi (VITA) og det postoperative intensivafsnit for neurokirurgi (U2).

Smertecenter Syd - Patienter med kroniske, ikke-ondartede smerter 

Kristina Espesen, 6541 1664
Karin Plesner. 5170 9591
 
Respirationscenter Syd - Patienter (>15 år), der lider af sjældne og kroniske vejrtrækningshandicap, fortrinsvis ALS og kompliceret søvnapnø 

Michael Sprehn, 65 41 63 25
Britt Lange, 65 41 37 73
Siv Leivdal, 65 41 25 73
 
HBO-enheden (trykkammer) - behandler stråleskader

Morten Olskjær Holm, 65 41 36 61
 
Lægebilen - Lægen i Lægebilen behandler den akut syge patient i hjemmet eller på skadestedet

Søren Mikkelsen, 65 41 37 89

For at sikre den bedst mulige udnyttelse af den anæstesiologiske special- og ekspertviden, er afdelingen geografisk og funktionelt opdelt i 2 områder:

Klinisk anæstesi/opvågningsområdet (omfattende 6 anæstesienheder og 5 opvågninger) og intensivområdet (omfattende 5 enheder). Hertil kommer Smertecenter Syd patienter med kroniske, ikke-ondartede smerter, som ledelsesmæssigt er forankret i Afdeling V samt HBO-enheden, Respirationscenter Syd og Lægeambulancen i Odense.

APPFWU02V