Skip til primært indhold

Almen praksis

Afdeling U´s oplysninger til almen praksis

Afdelingens oplysninger til almen praksis

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, da kan du komme i kontakt med os på to måder:

• Du kan benytte korrespondancemodulet og her forvente et svar på næstkommende hverdag.
• Du kan fra kl. 8.00 - 15.30 ringe til OUHs kaldebord og herfra blive stillet direkte om til en specialist hos os. Du kan ringe på 65 41 18 85
 

Kløvervænget 47

indgang 44, 1. etage

5000 Odense C

6611 3333, lokalnummer 1835
Gennemvalg  6541 1835

4202150

5790000184279

Mogens Tange, tlf. 6541 2506, cheflæge
Frantz Rom Poulsen, tlf. 2530 6791, professor, ledende overlæge, neuroonkologi, neuroendokrinologi
Jane Linnet, tlf. 2845 0941, overlæge, hydrocephalus, børneneurokirurgi
Mette Schulz, tlf. 3034 1425, overlæge, neuroonkologi
Christian Bonde Pedersen, tlf. 2367 1658, overlæge, neuroonkologi
Troels Nielsen, tlf. 2467 3381, overlæge, vaskulær kirurgi (aneurismer - AV-malformationer)
Sune Munthe, tlf. 2499 6388,  overlæge, hydrocephalus, vaskulær neurokirurgi, organdonation
 

Torben Slott Jensen, tlf. 6541 2521, ledende overlæge, funktionsleder for Universitetscenter for Rygkirurgi
Rikke Rousing, tlf. 2484 8168, overlæge
Stig Jespersen, tlf. 6541 3905, overlæge
Girts Murans, tlf. 3059 7514, overlæge
Marius Gaurilcikas, tlf. 6541 3350, overlæge
 

OUH har en praksiskonsulentordning, hvor de tilknyttede praksiskonsulenter arbejder på tværs af alle afdelinger på OUH. Du kan få kontakt med en praksiskonsulent ved at skrive til ouh.klu.pko@rsyd.dk. Du kan læse om OUHs praksiskonsulentordning her.

Varetager undersøgelse og behandling af alle akutte og elektive patienter med neurokirurgiske sygdomme. Det drejer sig om neoplasmer, vaskulære, infektiøse lidelser og medfødte lidelser i centralnervesystemet og det perifere nervesystem samt discus degenerative lidelser såvel cervikotorakalt som lumbalt.

Optageområde:
Region Syddanmark.

Postoperativ kontrol varetages ambulant.
Patienter med hjernesvulster (eventuelt sammen med Afdeling R), i samarbejde med Endokrinologisk Afdeling M, endokrine lidelser (e.g. hypofysetumorer), aneurismer, arteriovenøse malformationer, columnalidelser behandlet med instrumentering følges ambulant.

Ambulant undersøgelse: Sekretær, tlf. 6541 5014.
Indlæggelse: Sekretær, tlf. 6541 3669.
Kræftpakke: Koordinator, sygeplejerske Marianne Koch Svendsen , tlf. 2133 4282/6541 1514 (telefontid alle hverdage kl. 08.00-10.00). Sekretær, tlf. 6541 2513.
Vaskulært: Koordinator, Malene Aagaard, tlf. 2482 4375 (telefontid mandag og fredag kl. 08.00-10.00). Sekretær, tlf. 6541 1856.
Kroniske smerter/ESES-enheden: Koordinator, Ena Kirkegaard, tlf. 2482 1460 (telefontid tirsdag og torsdag kl. 08.00-10.00. Sekretær, tlf. 6541 2504.
Hydrocephalus: Koordinator Katrine Lauritsen, tlf. 5115 3519 (telefontid alle hverdage kl. 08.00 -14.00), Sekretær tlf. 6541 2520.
Rygpatienter: Koordinator Louise Møllebjerg, tlf.2042 3722 (telefontid alle hverdage kl. 08.00 - 10.00). Sekretær, tlf. 6541 1836.
Patienter med discusdegenerativ lidelse i columna følger Region Syddanmarks patientforløbsprogrammer i et samarbejde med Rygfunktionen i Middelfart og Reumatologisk Afdeling MCS, OUH.

Fra 01.03.2020 er den rygkirurgiske funktion på OUH samlet under Neurokirurgisk Afdeling. Fusionen mellem ortopædkirurgisk og neurokirurgisk rygkirurgi på OUH indebærer, at alle henvendelser fremadrettet stiles til Universitetscenter for Rygkirurgi, Neurokirurgisk Afdeling U, tlf. 6541 1836.

APPFWU02V