Skip til primært indhold

Almen praksis

Afdeling T's oplysninger til almen praksis

Specialistrådgivning for almen praksis

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, da kan du komme i kontakt med os på to måder:

  1. Du kan benytte korrespondancemodulet og her forvente et svar på næstkommende hverdag.
  2. Du kan fra kl. 8.00 - 15.30 ringe til OUHs kaldebord og herfra blive stillet direkte om til en specialist hos os. Du kan ringe på 65 41 18 85

Afdelingens oplysninger til almen praksis

J. B. Windsløvs Vej 4  5000 Odense C

65 41 24 04 (Hjerte)
65 41 15 42 (Lunge)
65 41 24 02 (Kar)

4202270

5790000184583

Hjertekirurgi

Lars Peter Riber, overlæge, funktionsleder,
tlf. 2145 0354
Søren Bak,
tlf. 2927 7755
Poul Erik Mortensen, overlæge
tlf. 4023 8997
Peter Appel Pallesen, overlæge,
tlf. 2459 5790
Bo Juel Kjeldsen, overlæge,
tlf. 2459 5751
Anja Fabrin, overlæge,
tlf. 2494 5036
Jens Teglgaard Lund, overlæge
tlf. 2342 6859

Lungekirurgi

Erik Jakobsen, overlæge, funktionsleder,
tlf. 2157 0564
Lars Ladegaard, overlæge,
tlf. 2342 6855
Ole Dan Jørgensen, overlæge,
tlf. 2137 4210
Peter Licht, professor,
tlf. 2463 1857
Kirsten Neckelmann, overlæge
tlf. 2345 4354
Jens Eckardt, overlæge,
tlf. 2462 1770
Michael Stenger, afdelingslæge
tlf. 2156 7078
Marike Lijkendijk, afdelingslæge
tlf. 2133 4102
Winnie Hedevang Olesen, afdelingslæge, Motilitetslaboratoriet,
tlf. 2342 6891

Karkirurgi

Cengiz Akgül, overlæge, funktionsleder,
tlf. 4023 8959
Birgit Wolff,  overlæge,
tlf. 5146 9501
Tomas Balezantis, overlæge,
tlf. 2154 2197
Judith Nielsen, overlæge,
tlf. 5146 9458
Jes Sanddal Lindholt, professor,
tlf. 2464 1214
Dorthe Thorsted Jensen, overlæge,
tlf. 2938 8310
Margrete Stenehjem, afdelingslæge,
tlf. 2366 9623

OUH har en praksiskonsulentordning, hvor de tilknyttede praksiskonsulenter arbejder på tværs af alle afdelinger på OUH. Du kan få kontakt med en praksiskonsulent ved at skrive til ouh.klu.pko@rsyd.dk. Du kan læse om OUHs praksiskonsulentordning her.

Afdelingen har højt specialiseret og regionsfunktion i specialerne thoraxkirurgi og karkirurgi. Desuden bliver der foretaget nyretransplantationer og access kirurgi. Afdelingen udreder og behandler sygdomme i hjerte, lunger, spiserør, pulsårer og vener.

Hjerte: Bypass- og hjerteklapkirurgi samt kombinationer heraf, bristninger på de store kar i brysthulen, svulster og betændelsestilstande i hjertet og hjertets klapper.

Lunger: Udredning og operation for lungekræft, svulster i brysthulen og behandling af større skader, hvor brysthulens organer er beskadigede.
Vi behandler også lidelser med ekstrem ansigtsrødme og håndsved.

Spiserør: Udredning for synkebesvær og tilbageløb af mavesyre. Behandling af sygdomme i spiserøret sker i samarbejde med Afdeling A.

Karkirurgi: Omfatter forebyggelse, diagnostik og behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og medfødte misdannelser i blod- og lymfekar uden for hjernen og hjertet, hvor et kirurgisk indgreb kan blive et led i behandlingen.

Afdelingen har tilknyttet ambulatorium til alle 3 sektioner.

Afdelingens patienter indgår i relevante pakkeforløb indenfor de 2 specialer.
Afdelingen har et Motilitetslaboratorium, hvor der ved ph-måling og manometri foretages udredning af funktionsforstyrrelser i spiserøret.

APPFWU01V