Skip til primært indhold

Almen praksis

REHPAs oplysninger til almen praksis

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliations oplysninger til almen praksis

NYBORG
REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation og Forskningsklinik, REHPA
Vestergade 17
5800 Nyborg

AALBORG
REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation
UCN
Selma Lagerløfs Vej 2
9220 Aalborg

AARHUS
REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation
DEFACTUM
Evald Kroghs Gade 16a
8000 Aarhus C

HOLBÆK
REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation
Holbæk Sygehus
Forskningens Hus
Sofievej 13 – indgang E1
4300 Holbæk

KØBENHAVN
REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
Studiestræde 6
1455 København K

Forskningsklinik 30 57 10 59

Videncenter 21 81 10 11

Forskningsklinik rehpa.ophold@rsyd.dk

Videncenter rehpa@rsyd.dk

420247

5790002406584

Cheflæge i samfundsmedicin, videncenterchef Ane Bonnerup Vind

Overlæge, klinisk konsulent Lene Jarlbæk

OUH har en praksiskonsulentordning, hvor de tilknyttede praksiskonsulenter arbejder på tværs af alle afdelinger på OUH. Du kan få kontakt med en praksiskonsulent ved at skrive til ouh.klu.pko@rsyd.dk. Du kan læse om OUHs praksiskonsulentordning her.

Læge, sygeplejersker, psykolog, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, ernæringsassistenter, sekretær samt faste eksterne samarbejdspartnere præst, sexolog og massører m.fl.

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation kortlægger, forsker i, udvikler og formidler viden om rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom.

REHPA er til stede i alle Danmarks regioner.

Forskningsklinikken på Nyborg Sygehus varetager forskellige behovsvurderede, gruppebaserede rehabiliteringsforløb for patienter med livstruende sygdomme primært inden for kræft, hjerte- og lungesygdomme med dertil hørende klinisk udvikling og forskning. På REHPA er fokus funktion, aktivitet og lindring rettet mod patientens livskvalitet.

For aktuelle forløb og henvisning se https://www.rehpa.dk/rehpa-forloeb/

Henvisningskriterier kan variere alt efter målgruppe.

Til rehabiliteringsforløb for mennesker med diverse kræftdiagnoser er følgende gældende:

  • Patienten har eller har haft kræft.
  • Patienten har rehabiliteringsbehov på grund af problemer forårsaget af sygdom og/eller behandling.
  • Patienten kan deltage aktivt i hele ugeforløbet samt opfølgningsdage, hvilket omfatter oplæg i plenum, gruppesamtaler, fysisk aktivitet og individuel vejledning med det formål at fremme egen livskvalitet.
  • Er patienten i et behandlingsforløb målrettet sygdommen, skal det i samråd med patienten vurderes, om behandlingen hindrer deltagelse i REHPA-forløbets aktiviteter. Evt. behandling er således ikke en absolut forhindring for deltagelse.
  • Patienten skal være selvhjulpen, da et ophold i REHPA Forskningsklinik ikke rummer mulighed for personlig hjælp eller akut lægelig assistance.
  • Patienten er selv ansvarlig for medicinering under opholdet. REHPA udleverer ikke medicin.
  • Patienten skal være indstillet på at bidrage til REHPAs vidensopsamling via spørgeskemaer, interview mv.
  • Patienten skal kunne tale og forstå dansk.

Vær opmærksom på, at henvisning tidligst kan sendes 4 måneder før den ønskede uge. Dvs. søger man forløb med start i juni, må henvisning ikke sendes før februar.

Vær opmærksom på, at der er forskellige rehabiliteringsforløb – se de aktuelle på https://www.rehpa.dk/rehpa-forloeb/

Patienten kan henvises af egen læge eller behandlende læge.

REHPA modtager patienter fra hele landet.

Til udvalgte rehabiliteringsforløb foregår rekruttering efter fastlagt randomisering, og der kan derfor ikke stiles ansøgninger til disse.

Lægehenvisning på blanketten "Sygehushenvisning" med oplysning om Ydernr. eller SKS-kode – find henvisningstekster for de enkelte forløb her: https://www.rehpa.dk/rehpa-forloeb/laegehenvisning-til-forskningsklinik/ 

Henvisningen vurderes sammen med patientens ansøgning på et visitationsmøde ca. 1,5 måned før hvert forløbs start.

REHPA har plads til 20 deltagere på hvert hold, og patienter kan lejlighedsvis opleve at få afslag på et rehabiliteringsforløb.

Besøg www.rehpa.dk

APPFWU01V