Skip til primært indhold

Almen praksis

Radiologisk Afdeling's oplysninger til almen praksis

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, kan du komme i kontakt med os:  

Du kan fra kl. 07.45 - 15.00 ringe direkte til vores kontaktlæge på Radiologisk afdeling Svendborg på tlf. 20 56 47 26.  

Radiologisk Afdeling Svendborg Sygehus

Baagøes Alle 15, Indgang 70, 2. etage
5700 Svendborg

Radiologisk Afdeling afsnit Nyborg

Sygehusenheden Nyborg
Vestergade 17, 5800 Nyborg

Radiologisk Afdeling afsnit Ærøskøbing

Sygehusenheden Ærøskøbing
Sygehusvejen 18, 5970 Ærøskøbing

Radiologisk Afdeling afsnit Rudkøbing

Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Svendborg: 

6320 2541 indtil kl. 15.00.

Rudkøbing: 

2921 2791 indtil kl. 15.00 åben man. og tors. 

Nyborg: 

6331 2963 indtil kl. 15.00

Ærøskøbing: 

6352 1440

Sikker digital post - for offentlige myndigheder

Som offentlig myndighed, kan du sende personfølsomme oplysninger til os på sve.ra@rsyd.dk 

Sikker digital post - for ikke offentlig virksomheder

Log på din digitale postkasse via virk.dk på denne adresse https://virk.dk/ 

Svendborg: 4202706

Rudkøbing: 4202707

Nyborg: 4202708

Ærøskøbing: 4202709

Svendborg: 5790000183609

Rudkøbing: 5790000185450

Nyborg: 5790000184842

Ærøskøbing: 5790000185580

Maria Rygaard Andersen

Maria Rygaard Andersen

Chefradiograf

Radiologisk Afdeling


29 42 85 56
Jacob Christian Bang

Jacob Christian Bang

Cheflæge

Radiologisk Afdeling


20 56 47 29

Specialeansvarlig for konventionel røntgen- og gennemlysning

Cheflæge, Jacob Christian Bang

Specialeeansvarlig for MR

Overlæge, Katarzyna Schleppegrel Skaue

Specialeansvarlig for CT

Overlæge, Sara Christensen Boye

Specialeansvarlig for Ultralyd

Overlæge, Rune Lau Hovgaard

OUH har en praksiskonsulentordning, hvor de tilknyttede praksiskonsulenter arbejder på tværs af alle afdelinger på OUH. Du kan få kontakt med en praksiskonsulent ved at skrive til ouh.klu.pko@rsyd.dk. Du kan læse om OUHs praksiskonsulentordning her.

Radiologisk Afdeling tilbyder røntgenundersøgelser, ultralydsundersøgelser, CT-skanninger, MR-skanninger og interventioner af såvel indlagte som ambulante patienter henvist fra sygehuse, almen- og speciallægepraksis.

Afsnit Svendborg udfører følgende undersøgelser:

Afsnit Rudkøbing udfører følgende undersøgelser:

Afsnit Nyborg udfører følgende undersøgelser:

Afsnit Ærøskøbing udfører følgende undersøgelser:

Alment praktiserende læge kan henvise til CT- og MR-skanning i henhold til følgende retningslinjer:

OBS: Husk at tilføje højde samt vægt på henvisningen, da dette er relevant og har en kvalitativ betydning forundersøgelsen.

MR-skanning

Og i henhold til Patientforløbsprogram for rygområdet, udsendt af Region Syddanmark, kan praktiserende læger og kiropraktorer henvise patienter til MR-skanning efter følgende retningslinjer:

CT-skanning

  1. CT-urografi på mistanke om stenproblematik 
  2. CT af cerebrum som led i demensudredning
  3. CT af thorax øvre abdomen på mistanke om lungecancer 
  4. CT af thorax abdomen på mistanke om alvorlig sygdom (MAS)
  5. CT af thorax abdomen på Gruppe 3 patienter

Henvises på EDIFACT med afkrydsning i akut-felt. Undersøgelsen foretages så hurtigt som muligt og beskrives umiddelbart efter.

  • Akutte undersøgelser, henvist af alment praktiserende læge, kan udføres i tidsrummet fra kl. 08.00-15.00. Henvisningen sendes som akut.
APPFWU01V