Skip til primært indhold

Almen praksis

Radiologisk Afdeling, Odense, oplysninger til almen praksis

Afdelingens oplysninger til almen praksis

CT-scanning:

Afdelingsradiograf Dennis M. Andersen, telefon 24 52 10 13
Sekretær telefon 64 41 57 07

UL-scanning
Gastro-undersøgelser:

Afdelingsradiograf Dennis M. Andersen, telefon 24 52 10 13
Sekretær, telefon 65 41 17 86

MR-scanning:

Afdelingsradiograf Ulla Jensen, telefon 65 41 36 40
Sekretær, telefon 65 41 17 85

Alm. røntgenundersøgelser og ultralyd:

Afdelingsradiograf Susanne Førgaard, telefon 65 41 18 06
Sekretær, telefon 65 41 21 59

FAM:

Vagthavende radiolog, telefon 65 41 37 35
Sekretær, telefon 65 41 51 79

Mammografi:

Specialeansvarlig overlæge Lisbet B. Larsen, telefon 3053 6489
Sekretær, telefon 65 41 21 52
Kræftpakke
Telefon 29 33 64 71
Mandag - torsdag. kl. 08.00-15.30
Fredag kl. 08.00-14.00

 

 

 

 

 

Radiologisk Afdeling Odense
Kløvervænget 47,
Indgang 27
5000 Odense C

Telefon: (+45) 65 41 21 55
Se mere info om kontakt til afdelingen

4202040

57900001184088

Bjarne Vilhelm Lühr Hansen
tlf. 66120115

Radiologisk afdeling foretager omkring 345.000 undersøgelser hvert år og foretager alle typer af undersøgelser, både almindelige røntgenundersøgelser samt mammografi, CT-, MR- og ultralydsskanninger.

Derudover foretager vi billedvejledte behandlinger af såvel indlagte som ambulante patienter. Inden for nogle af behandlingerne ved ultralyd og CT bliver patienterne modtaget og efterfølgende observeret i afdelingens observationsrum.

Lægefagligt er afdelingen specialiseret i seks sektioner
Angio-thorax sektion, neuroradiologisk sektion, abdominalradiologisk og ultralydssektion, onkoradiologisk sektion og muskuloskeletal sektion/pædiatrisk radiologi, mammaradiologisk sektion

APPFWU01V