Skip til primært indhold

Almen praksis

Radiologisk Afdeling, Odense, oplysninger til almen praksis

Afdelingens oplysninger til almen praksis

CT-scanning:

Overradiograf Dennis M. Andersen, telefon 24 52 10 13
Sekretær telefon 64 41 57 07

Gastro-undersøgelser:

Overradiograf Dennis M. Andersen, telefon 24 52 10 13
Sekretær, telefon 65 41 17 86

MR-scanning:

Overradiograf Ulla Jensen, telefon 65 41 36 40
Sekretær, telefon 65 41 17 85

Alm. røntgenundersøgelser og ultralyd:

Overradiograf Sarah Lund Johansen, telefon 65 41 18 06
Sekretær, telefon 65 41 21 59

FAM:

Vagthavende radiolog, telefon 65 41 37 35
Sekretær, telefon 65 41 51 79

Mammografi:

Ledende overlæge Lisbet B. Larsen, telefon 3053 6489
Sekretær, telefon 65 41 21 52

Kræftpakke
Ved kræftpakke skal der sendes en henvisning med fyldestgørende anamnese samt patientens telefonnummer.

 

 

 

 

 

Radiologisk Afdeling Odense
Kløvervænget 47,
Indgang 27
5000 Odense C

Telefon: (+45) 65 41 21 55
Se mere info om kontakt til afdelingen

4202040

57900001184088

Bjarne Vilhelm Lühr Hansen
tlf. 66120115

Radiologisk afdeling foretager omkring 345.000 undersøgelser hvert år og foretager alle typer af undersøgelser, både almindelige røntgenundersøgelser samt mammografi, CT-, MR- og ultralydsskanninger.

Derudover foretager vi billedvejledte behandlinger af såvel indlagte som ambulante patienter. Inden for nogle af behandlingerne ved ultralyd og CT bliver patienterne modtaget og efterfølgende observeret i afdelingens observationsrum.

Lægefagligt er afdelingen specialiseret i seks sektioner
Angio-thorax sektion, neuroradiologisk sektion, abdominalradiologisk og ultralydssektion, onkoradiologisk sektion og muskuloskeletal sektion/pædiatrisk radiologi, mammaradiologisk sektion

Åbent ambulatorium / drop-in – RØNTGEN

Hverdage kl. 09.00-12.00.

Ambulante patienter kan henvises til røntgenundersøgelse af:

  • Thorax 

  • Bækken/hofte

  • Over- og underekstremiteter

Tilbuddet omfatter IKKE:

  • Columna
  • Knæ obs artrose
  • Calcaneus obs hælspore
  • Ansigtsknogler
  • Sternoklavikulærled

Der må max. henvises til 2 undersøgelser (knogler/led) pr. patient.
OBS! Akutte patienter med mistanke om fraktur/luksation modtages IKKE i Åbent ambulatorium

Åbent ambulatorium / drop-in – ULTRALYD

Hverdage kl. 10.00-12.00.

Ambulante patienter med lever/galdevejsproblematikker kan henvises i åbent ambulatorium.

Patienterne skal være fastende i 4 timer før undersøgelsen kan foretages.

Generelle henvisningskriterier

For at kunne benytte åbent ambulatorium skal patienten:

  • være over 15 år og selvhjulpen  
  • selv kunne sørge for transport

Ved ankomst henvender patienten sig på Radiologisk Afdeling ved indgang 27 i forhallen og må påregne ventetid, da akutte patienter og patienter med planlagte tider prioriteres først.

Forud for patientens ankomst skal en elektronisk henvisning være afdelingen i hænde.

I henvisningens anamnesefelt skal tydelig markering af "Åbent ambulatorium / drop-in" fremgå samt ønsket dato for patientens forventede fremmøde.

Møder patienten ikke op til undersøgelsen inden for 14 dage (10 hverdage), vil henvisningen blive aflyst/returneret.

Husk at orientere patienten om åbningstiden for åbent ambulatorium. Møder patienten uden for åbningstiden, vil vedkommende blive tilbudt førstkommende ledige tid til planlagt undersøgelse eller at møde ind igen i åbent ambulatorium en anden dag.

Øvrige patienter

Hverdage kl. 08.00-14.00 (onsdage kl. 09.00-14.00).

Patienter under 15 år og patienter, der på grund af fysiske handicap eller lignende kræver ekstra undersøgelsestid, henvises som vanligt og vil blive indkaldt pr. brev.

Akut knoglerøntgen

Akutte patienter med mistanke om fraktur/luksation meldes telefonisk til Radiologisk Afdeling på telefon 6541 2159 og kan efter aftale sendes i røntgen.

I henvisningens anamnesefelt skal tydelig markering af "Akut” fremgå samt aftalt tidspunkt for undersøgelsens udførsel.

Kun patienter med påvist fraktur/luksation vil efterfølgende blive vurderet i skadestuen. Øvrige vil blive tilbagevist til henvisende læge.

Særligt for røntgenundersøgelse af columna obs fraktur:

Columna cervicalis: Patienten sendes direkte til skadestuen (liggende og halskrave).
Columna thoracalis og lumbalis:
Nyt traume (< 48 timer): Patienten meldes/sendes direkte til skadestuen.

 

 

 

 

 

 

APPFWU02V