Skip til primært indhold

Almen praksis

Palliativt Team Fyn's oplysninger til almen praksis

Afdelingens oplysninger til almen praksis

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, da kan du komme i kontakt med os på to måder:

 • Du kan benytte korrespondancemodulet og her forvente et svar på næstkommende hverdag.
 • Du kan fra kl. 8.00 - 15.30 ringe til OUHs kaldebord og herfra blive stillet direkte om til en specialist hos os. Du kan ringe på 65 41 18 85

Palliativt Team Fyn - Odense

Kløvervænget 6, 7. sal, 5000 Odense C

Palliativt Team Fyn - Svendborg

Baagøes Alle 8D, 2. th, 5700, Svendborg

Palliativt Team Fyn - Odense

65 41 39 50

Palliativt Team Fyn - Svendborg

65 41 39 50

4202269

 

 5790000210084

Overlæge Mette Kelstrup Hallas

Overlæge Torben Strodl Andersen

Overlæge Ulla Jakobsen Kelly

Overlæge Sabine Ute Gill

Overlæge Siri Stistrup Rasmussen

Overlæge Katrine Rahbek Schønnemann

Overlæge Stine Hollegaard

Afdelingslæge Anette Stolberg Kargo

Mona Sommer Rasmussen

OUH har en praksiskonsulentordning, hvor de tilknyttede praksiskonsulenter arbejder på tværs af alle afdelinger på OUH. Du kan få kontakt med en praksiskonsulent ved at skrive til ouh.klu.pko@rsyd.dk. Du kan læse om OUHs praksiskonsulentordning her.

Hvad kan teamet tilbyde

 • Rådgivning af primære behandlere om specifikke patienter eller generelle problemstillinger.
 • Tværfaglig vurdering af patienter med behov for specialiseret palliativ indsats.
 • Undervisning og deltagelse i forskning og kvalitetsudvikling af det palliative område.
 • Supervision af behandlere omkring en patient eller grupper af behandlere.
 • Der er udviklet en medicinkasse "Tryghedskassen" , som indeholder medicin og utensilier til anvendelse i terminale patienters sidste levedøgn.
 • Lymfødembehandling til uhelbredeligt syge patienter i eget hjem

Hvem kan henvises

Patienter med livstruende sygdom og behov for specialiseret palliativ indsats. Patienten skal acceptere henvisning til teamet og være informeret om sin sygdom.

Hvem kan henvise

Patienten kan henvises af egen læge eller en hospitalslæge.

Ved henvisning fra hospitalslæge bør dette ske i samråd med egen læge.

Hvordan henvise

Elektronisk henvisning.
Udover patientens stamdata ønskes flest mulige oplysninger:

 • Problemstillinger
 • Kort sygdomsresumé
 • Medicinliste
 • Familiære/sociale situation
 • Er der ansøgt om terminaltilskud til lægemidler i Lægemiddelstyrelsen
 • Er der fremsendt terminalerklæring (LÆ 165) til kommunen
 • Hvilken hjælp er etableret
APPFWU02V