Skip til primært indhold

Almen praksis

Nuklearmedicinsk Afdelings oplysninger til almen praksis

Afdelingens oplysninger til almen praksis

Du kan kontakte en af vores specialister på telefon 65 41 10 87 mellem kl. 8.00 og 15.30

Nuklearmedicinsk Afdeling
OUH Odense
Kløvervænget 47
5000 Odense C

66 11 33 33, lokalnummer 12980, gennemvalg 65 41 29 80

4202110

5790000184231

Nuklearmedicinske undersøgelser: Overlæge Jane Simonsen

Neuroansvarlig: Overlæge Peter Grupe

PET-ansvarlig: Overlæge Anne Lerberg Nielsen

Walter Harder Ulrichsen

Nuklearmedicinsk Afdeling udfører specialundersøgelser efter henvisning fra såvel sygehusafdelinger som primærsektor. Praktisk talt alle undersøgelser kan udføres ambulant.

Thyreoideaskintigrafi (kan henvises direkte fra primærsektor).
Knogleskintigrafi (kan henvises direkte fra primærsektor).
Renografi (kan henvises direkte fra primærsektor).
Glomerulær filtrationshastighed (kan henvises direkte fra primærsektor).
Distal blodtryksmåling (kan henvises direkte fra primærsektor).
Hals-Doppler (kan henvises direkte fra primærsektor, bemærk: ved mistanke om TCI skal patienten henvises akut/subakut til en neurologisk eller medicinsk afdeling med apopleksiafsnit).
Lungefunktionsundersøgelse (anbefales henvist til Lungemedicinsk Afdeling).
Lungeskintigrafi (kun efter specialistvurdering).
Myokardieskintigrafi (kun efter specialistvurdering).
FDG-PET  (kun efter specialistvurdering).
Undersøgelserne er både personalemæssigt, teknologisk og økonomisk temmelig omkostningstunge. Derfor er overholdelsen af indikationerne for de enkelte undersøgelser vigtige at respektere, og kvaliteten af henvisningen er af væsentlig betydning for det faglige udbytte. Ligeledes er det af stor betydning, at patienterne overholder meddelte undersøgelsestidspunkter og/eller melder forfald (telefon 6541 2980) i meget god tid.
Der benyttes elektronisk henvisning.

Åbent alle hverdage kl. 8.00-15.00. Visse dage til kl. 18.00

Afdelingen har udarbejdet fyldige vejledninger til den enkelte undersøgelse, og disse vejledninger findes i deres fulde ordlyd under Laboratorievejledninger - OUH Odense - Klinisk nuklearmedicin eller via link i boksen "Mere information". 

Akutte og subakutte henvisninger:

Akutte og subakutte undersøgelser aftales med bagvagten på Nuklearmedicinsk Afdeling. Telefon 6541 1087.
Undersøgelser udføres kun på hverdage i dagtiden.

Nyeste laboratoriesvar:

P-Kreatinin og andre relevante laboratorieanalyser skal være taget inden for de seneste 4 uger.

APPFWU02V