Skip til primært indhold

Almen praksis

Neurologisk Afdelings oplysninger til almen praksis

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, da kan du komme i kontakt med os på følgende måder.

Du kan sende os en skriftlig henvendelse på vores hovedpostkasse: ode.n@rsyd.dk (ikke patienthenvendelser).

Du kan benytte korrespondance modulet.

Du kan på hverdage fra kl. 08:00-15:00 ringe direkte til den ønskede enhed.
Ved akuthenvendelse kan du ringe til OUH's kaldebord 65 41 18 85 og blive omstillet til vores for- eller bagvagt.

Afdelingens oplysninger til almen praksis

Marianne Gehring

Chefsygeplejerske

Neurologisk Afdeling


23 31 64 39

Michael Oettinger

Cheflæge

Neurologisk Afdeling


65 41 24 76

Regional forløbsbeskrivelse 

Baggrund
Intravenøs trombolysebehandling er dokumenteret effektiv til behandling af akut iskæmisk apopleksi. Behandlingen skal påbegyndes hurtigst muligt og senest 4 1/2 time efter symptomdebut. Jo hurtigere behandlingen påbegyndes desto større er chancen for at den har effekt.
Mekanisk trombektomi anvendes i stigende omfang til behandling af akut cerebral storkar okklusion enten som enkeltstående behandling eller i kombination med intravenøs trombolyse. Også her gælder at hurtig re-perfusion øger chancen for gavnlig effekt af behandlingen.
Du kan læse mere om behandling af akut iskæmisk apopleksi i den nationale neurologiske behandlingsvejledning nNBV https://neuro.dk/wordpress/nnbv/iskaemisk-apopleksi-akut-udredning-og-behandling/


Visitation
Trombolyse/trombektomi

For patienter med formodet akut apopleksi opstået indenfor de seneste 24 timer tages kontakt til trombolysevagten på nærmeste trombolyseafdeling iht gældende optageområder *

SVS Esbjerg, tlf 2018 4839
SHS Sønderborg, tlf 2463 0677
SLB Kolding, tlf 2475 9307
OUH Odense, tlf 2480 9584

*trombolyse / trombektomikandidater fra Fyn visiteres til OUH Odense

Såfremt det aftales at patienten modtages til trombolyse / trombektomi vurdering skal patienten indbringes med ”kørsel 1”

Når ambulancetransporten bestilles skal henvisende læge aftale med reddere at de kontakter trombolysevagten når transporten påbegyndes, således at der kan estimeres et tidspunkt for ankomst til sygehuset.

Ikke trombolyse/trombektomi
For øvrige patienter med formodet akut apopleksi eller TIA tages kontakt til neurologisk vagthavende på nærmeste apopleksi afdeling iht gældende optageområder.

SVS Esbjerg, tlf 2018 4839
SHS Sønderborg, tlf 7997 2710
SLB Kolding tlf 7636 0350
OUH Odense, tlf 2138 0435

Yderligere information
Lægehåndbogen - Apopleksi, akut

ICPC-kodning
K89 Transitorisk cerebral iskæmi
K90 Apopleksi
 

Søren Bak

Overlæge

Neurologisk Afdeling


65 41 34 09

Anne-Mette Homburg

Overlæge

Neurologisk Afdeling


65 41 46 91

Cerebrovaskulær Klinik
Specialeansvarlig: Overlæge Søren Bak.
Tlf. 65 41 24 74

Demensklinikken
Specialeansvarlig: Overlæge Sohad Fadel Ghadhban
Tlf. 63 20 23 41

Epilepsiklinikken
Specialeansvarlig: Prof. Overlæge Christoph Beier
Tlf . 65 41 19 43

Hovedpineklinikken/Neuroonkologisk Klinik
Specialeansvarlig: Overlæge Dagmar Beier
Tlf. 65 41 56 04

Klinisk Neurofysiologisk Afsnit
Specialeansvarlig: Overlæge Alexander Lindberg-Larsen
Tlf. 65 41 24 57

Klinik for parkinson /bevægeforstyrrelser og ALS
Specialeansvarlig: Overlæge Matthias Bode
Tlf. 65 41 18 33

Klinik for sklerose og inflammatoriske sygdomme
Specialeansvarlig: Overlæge Helle Nielsen
Tlf. 65 41 16 09

Neuromuskulær Klinik
Specialeansvarlig: Prof. Overlæge Søren Sindrup
Tlf. 65 41 24 85

Søvnklinikken
Specialeansvarlig: Prof. Overlæge Christoph Beier
Tlf. 65 41 19 43


 

 

SKS-nummer 4202160
Lokalisationsnummer 5790000184309

For at sikre en kvalificeret og ensartet henvisning og visitation af patienter til Neurologisk Afdeling, bedes der her om en elektronisk henvisning til Afdeling N indeholdende følgende oplysninger:

  • Relevant anamnese
  • Evt. cave
  • Særlige forhold (tolk, kørestolsbruger, er pt. mobil)
  • Så vidt muligt bedes FMK være ajourført på henvisningstidspunktet.

Ved behov for akut henvisning kontaktes vagthavende telefonisk.

 

 

APPFWU02V