Skip til primært indhold

Medicinsk Afdeling M/FAM's oplysninger til almen praksis

Her finder du nyttige oplysninger om Medicinsk Afdeling M/FAM

Afdelingens oplysninger til almen praksis

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, kan du komme i kontakt med os på to måder:

1. Du kan benytte korrespondancemodulet og her forvente et svar på næstkommende hverdag.

2. Du kan fra kl. 8.00 - 15.00 ringe direkte til en specialist hos os enten ved at ringe på følgende nummer og blive stillet om: 65 41 18 85.

3. Kontakte direkte på følgende numre: 

  • Sukkerrør: 9243 4657
  • Osteoporose Nyborg: 2040 5605
  • Lunge speciallæge: 2174 3833
  • Ledlinjen: 5143 9462
  • Gastrophonen: 2147 6203
  • Kardiologisk speciallæge træffes via tlf. 6320 2254

Medicinsk Afdeling M/FAM
OUH Svendborg Sygehus
Baagøes Allé 15
5700 Svendborg

Tlf.nr.: 63 20 22 13

Mail: sve.m@rsyd.dk

Klik her for at sende sikker mail.

 

Mette Worsøe

Cheflæge, MiHA

Medicinsk Afdeling M/FAM


6320 2218

Fælles Akutmodtagelse, FAM - 4202770
Sengeafsnit - 4202730
Ambulatorier - 4202739

Sygehushenvisninger kan ikke længere modtages på SKS-kode 4202759 ”OUH Skadestue Amb. (Svendborg)”  Denne vil give jer en fejlkvittering ved afsendelse.
I bedes derfor sende til 4202779, som angivet ovenfor.

5790002000911 Medicinsk Afdeling M

579002000942 Fælles Akutmodtagelse, FAM

Mette Worsøe, intern medicin/kardiologi (cheflæge)
Anders Svendsen, intern medicin/reumatologi
Camilla Høglund, intern medicin/gastroenterologi/hepatologi
Claus Aalykke, intern medicin/gastroenterologi/hepatologi (ledende overlæge)
Claus Tveskov, kardiologi (ledende overlæge)
Hanne Mumm, intern medicin/endokrinologi (ledende overlæge)
Hans Henrik Jepsen, intern medicin/kardiologi
Irena Hammen, intern medicin/lungemedicin (ledende overlæge)
Jakob Dahlrot, intern medicin/gastroenterologi/hepatologi (orlov)
Jesper Frøjk, intern medicin/gastroenterologi/hepatologi
Jess Lambrechtsen, intern medicin/kardiologi (professor, forskningsleder)
Kenneth Egstrup, intern medicin/kardiologi (professor)
Kirsten Vinding, intern medicin
Lars Videbæk intern medicin/kardiologi
Lene Langhoff Clausen, karkirurgi (uddannelsesansvarlig overlæge)
Lis Stilgren, intern medicin/endokrinologi 
Magdalena Misiorny, intern medicin/kardiologi
Marie Velander, intern medicin/reumatologi (uddannelsesansvarlig overlæge)
Mirza Husic, intern medicin/kardiologi
Niels Kjær Knudsen, intern medicin/endokrinologi
Per Syrak Hansen, intern medicin/hæmatologi
Peter Thye-Rønn, intern medicin/nefrologi
Rasa Ramoskiene, intern medicin/infektionsmedicin
Sandra Dröse, intern medicin/infektionsmedicin
Stinus Gadegaard Hansen, intern medicin/endokrinologi
Søren Andreas Just, intern medicin/reumatologi (ledende overlæge)
Thomas B. Christophersen, intern medicin/kardiologi (ledende overlæge)
Torben Leo Nielsen, intern medicin/endokrinologi
Zaman Sarwari, intern medicin/gastroenterologi/hepatologi 

Afdelings- eller sygehuslæger:

Amela Omic, intern medicin/kardiologi (orlov)
Bill Aplin Frederiksen, intern medicin/reumatologi 
Henrik Nielsen, almen medicin
Jacob Stampe Frølich, intern medicin/endokrinologi
Jan Poulsen, læge
Linda Møller, intern medicin/hepatologi
Magda Altinok, intern medicin/endokrinologi
Søren Auscher, intern medicin/kardiologi

Jacob Eiersted

Fælles Akutmodtagelse, FAM

FAM modtager akutte patienter til samtlige sygehusets specialer fraset fødende og akutte kardiologiske specialepatienter.
Otologiske og urologiske specialepatienter dog kun efter aftale med specialets bagvagt.
FAM har centralvisitation for alle akutte indlæggelser fraset telekardiologi.

Medicinsk Afdeling

Hovedopgaver:
Der modtages visiterede og uselekterede medicinske patienter inden for alle de medicinske specialer.  Vi løser opgaver inden for begrebet ”hovedsygehus”, og anvender OUH Odense Universitetshospital som specialistfunktion.

Følgende grenspecialer er repræsenteret:

Kardiologi
Endokrinologi
Lungemedicin
Reumatologi
Gastroenterologi/hepatologi

Fælles Akutmodtagelse FAM

Patienter til akut ambulant vurdering kan meldes til centralvisitationen. Medicinsk Afdeling har ambulantfunktion i Svendborg, samt Sygehusenheden i Nyborg (Mave/tarmmedicinsk Ambulatorium).

Medicinsk Afdeling

Alle henvisninger sendes til Medicinsk Afdeling M/FAM.
Subakut ambulantvurdering aftales ved telefonkontakt til det respektive ambulatorium.

Diagnostisk Center/Daghospital Svendborg, telefon 63 20 25 10 

Der tilbydes subakutte tider (udvalgte tilfælde og efter aftale/henvising) som alternativ til akut indlæggelse. Der modtages elektive patienter med uspecifikke syptomer til udredning og behandling, patienter på tværs af specialer med behov for opsamlende funktion, invasive procedurer samt koordination af komplicerede forløb.

Der kan henvises direkte til invasive undersøgelser: Lumbalpunktur, knoglemarvsundersøgelser, ascitespunktur og pleuracentese.

Udredning i kræftpakkeforløb:
Mistanke om Alvorlig Sygdom (MAS) & Metastase Uden kendt Primærtumor (MUP). Pakkeforløb er et tilbud, som retter sig mod de patienter, hvor egen læge/henvisende enhed har mistanke om alvorlig sygdom, der kan være kræft eller mistanke om metastase (se forløbsbeskrivelse nedenfor).  

Kardiologisk Ambulatorium, telefon 63 20 22 54

Der tilbydes subakut og elektiv ambulant udredning og behandling i Svendborg (inklusiv CT-skanning af koronarkar, Holtermonitorering, 24-timers BT, arbejds-ekg, ekkokardiografi mm.)

DVT-patienter henvises til Kardiologisk Ambulatorium i dagtiden, som i samarbejde med Radiologisk afdeling tilbyder akut udredning og behandling.

Der er etableret telemedicinske konsultationer på Ærø.

Endokrinologisk Ambulatorium, telefon 63 20 22 52

Der tilbydes subakut og elektiv ambulant udredning og behandling i Svendborg af alle endokrine sygdomme (inklusiv retinascreening, diabetiske fodsår og perifer blodtryksmåling), fraset patienter med ønske om bariatrisk kirurgi.

Speciallæger kan kontaktes på "sukkerrøret". Se nærmere under afsnittet "specialistrådgivning for almen praksis".

Der er på Ærø etableret telemedicinske konsultationer af patienter med diabetes.

Reumatologisk Ambulatorium, telefon 63 20 25 06

Der tilbydes subakut og elektiv udredning og behandling af inflammatoriske gigt og bindevævslidelser.

Vi står for den primære udredning af alle patienter mistænkt for muskelgigt fra hele Fyn (undtagen Middelfart).

Vi har etableret "Ledlinjen" til praktiserende læger, hvis de har gigt-relaterede spørgsmål. Se nærmere under "specialistrådgivning for almen praksis".

Lungemedicinsk Ambulatorium, telefon 63 20 22 45

Der  tilbydes subakut og elektiv udredning og behandling.
Ved behov for kontakt - se nærmere under "specialistrådgivning for almen praksis".

Gastroenterologisk/hepatologisk Ambulatorium, telefon 63 31 29 04

Der tilbydes subakut og elektiv udredning og behandling af specialepatienter, herunder øvre og nedre endoskopier og kapselendoskopi. 

Speciallægerne kan kontaktes på "Gastrofonen". Se nærmere under "specialistrådgivning for almen praksis".

Visitation, akutte indlæggelser

FAM-visitator kontaktes via sygehusets hovednummer 63 20 20 00.

Akutte hjertepatienter indlægges i Afsnit MK/Karma.
Øvrige akutte patienter modtages i FAM.
Ved faglige problemstillinger kan der i dagtid stilles om til bagvagten på henholdsvis kardiologisk eller medicinsk søjle.

Børn

Patienter < 15 år henvises til H.C. Andersen Børnehospital, OUH Odense.

Rygpatienter

Der modtages ikke rygpatienter.
Ønskes indlæggelse, visiteres der til enten Reumatologisk Afdeling C eller Neurokirurgisk Afdeling U, OUH Odense. Ved behov for indlæggelse kontaktes FAM, Odense.

Nefrologi

Patienter mistænkt for nefrologisk sygdom henvises til Nyremedicinsk Afdeling Y, OUH Odense.

Tele-KOL

Udvalgte KOL-patienter udskrives fra FAM til behandling i hjemmet via telemedicin.

APPFWU01V