Skip til primært indhold

Almen praksis

Endokrinologisk afdeling M´s oplysninger til almen praksis

Afdelingens oplysninger til almen praksis

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, kan du komme i kontakt med os på to måder:

Du kan benytte korrespondancemodulet og her forvente et svar på næstkommende hverdag.
Du kan fra kl. 8.00 - 15.30 ringe til OUHs kaldebord og herfra blive stillet direkte om til en specialist hos os. Du kan ringe på 65 41 18 85

M-Ambulatoriet

Kløvervænget 6

Indgang 93, 3. sal

5000 Odense C

 

Sengeafsnit MCS

Indgang 128, 1. sal

5000 Odense C

6611 3333

M-Ambulatoriet 65 41 18 07

Sengeafsnit MCS lokal 65 41 34 21 

Ved behov for telefonisk drøftelse kan M-specialebagvagt træffes på telefon 51 54 81 93.

4202080

 5790000184149

Overlæge Charlotte Ejersted, Osteoporoseklinikken, Blodtryksklinikken

Overlæge Dorte Glintborg, Hypofyseklinikken/CKIO, Ernæringsklinikken

Ledende overlæge Jan Frystyk, forskningsleder, Porfyri

Overlæge Morten Frosk, Pofyri, Osteoroporoseklinikken, KMEB, Thyroideaklinikken

Læge Lars Folkestad, Thyroideaklinikken, Osteoporoseklinikken

Overlæge Marianne Andersen, Hypofyseklinikken,

Overlæge Moustapha Kassem, KMEB, molekylær endokrinologi, Osteoporoskklnikken, SDCO

Overlæge Pernille Hermann, Osteoporoseklinikken, SDCO

Overlæge René Klinkby Støving, Ernæringsklinikken, Ernæringsenheden

Overlæge Meena Asmar, Ernæringsklinikken, Hypofyseklinikken

Overlæge Steen Bonnema, Thyroideaklinikken og Blodtryksklinikken

Overlæge Thomas Brix, Thyroideaklinikken og Blodtryksklinikken

Overlæge Torben Leo Nielsen, Hypofyseklinikken

Psykolog Torben Bæk Klein - CKIO

Endokrinologisk Afdeling M varetager udredning, diagnostik og behandling af patienter med endokrinologiske, metaboliske og ernæringsmæssige sygdomme samt essentiel og sekundær hypertension på hovedfunktions-, regionalt- og højt specialiseret niveau.

Foregår i sengeafdelingerne MCS og Ernæringsenheden samt i Endokrinologisk ambulatorium, OUH, Odense.

Henvisninger visiteres dagligt herunder planlægning af undersøgelsesprogram.

Afdelingen varetager desuden DXA knogleskanninger på OUH matriklerne i Nyborg og Odense.

Afdelingen har et tæt samarbejde med sygehusets øvrige specialer om fælles patienter.

Klinik for Molekylær Endokrinologisk Behandling (KMEB) er også en del af den kliniske funktion.

Patienter med type 1, type 2 og sekundær diabetes modtages til diagnosticering, behandling og undervisning i Steno Diabetes Center Odense, som nu er at betragte somm en selvstændig afdeling.

Alle patienter med akutte komplikationer (ketoacidose, hypoglykæmi etc.) og med senkomplikationer i øjne, nyrer og nerver (inkl. hypertension) modtages i FAM og overføres om nødvendigt til sengeafsnit MCS.

Alle patienter med disse sygdomme fra afdelingens optageområde kan henvises. Patienter udenfor Odense Universitetshospitals optageområde kan henvises, hvis der er behov for specialistvurdering (second opinion eller diagnostik/behandling på regional eller højt specialiseret niveau).

Patienter med struma henvises primært til Endokrinologisk Afdeling. M, der varetager diagnostik og behandling herunder henvisning til kirurgi.


Udover ultralyds- og vævsbiopsibaseret diagnostik varetager afdelingen i samarbejde med Øre-Næse-Hals Afdeling UL-vejledt laserbehandling af cyster og solitære knuder i thyroidea.

Osteoporoseklinikken modtager følgende patientkategorier fra OUH’s optageområde

 • Patienter med knoglemetabolisk sygsomme som osteomalaci, hyper- og hypocalcæmi, og sjældne knoglesygdomme f.eks.Mb Paget, osteogenesis imperfecta.
 • Patienter med kompliceret osteoporose (spinale kompressionsfrakturer, bivirkninger til antiosteoporotisk behandling eller osteoporose hos yngre kvinder (<50 år) og mænd (<60 år).
 • Patienter med risikofaktorer for osteoporose eller behov for behandlingskontrol kan henvises til DXA skanning. DXA-beskrivelsen tilgår henvisende læge, evt. egen læge.

Osteoporoseklinikken modtager følgende patientkategorier som har adresse udenfor OUH’s optageområde

 • Patienter med sjældne knoglesygdomme f.eks.Mb Paget, osteogenesis imperfecta, osteoporose hos  mænd (<60 år),  osteoporose hos yngre kvinder (<50 år)
 • Patienter med Multipel Endokrin Neoplasi (MEN)
 • Patienter med knoglemetabolisk sygdom, som har behov for second opinion 

Ambulatoriet modtager henvisning på alle patienter med hypofyse forandringer, binyre-adenomer, gynækomasti, hyperprolaktinæmi og mistanke om f.eks. binyrebark-insufficiens, mandlig hypogonadisme inkl. Klinefelter syndrom, hypofyse-insufficiens, Cushing syndrom, akromegali og fæokromocytom.

Patienter med komplicerede hypofyselidelser vurderes præ- og postoperativt i neurokirurgisk-endokrinologisk ambulatorium i snævert samarbejde med neuroradiolog.

Ambulatoriet udreder, følger og behandler patienter med hormonelle senfølger til onkologiske og hæmatologiske behandlinger, efter f.eks. strålebehandling, kemoterapi, immunterapi og knoglemarvstransplantation.

Unge patienter med medfødte og erhvervede endokrinologiske sygdomme ses i fælles transitions-ambulatorium, hvor forløbet overdrages fra patientens pædiatriske kontaktlæge til den nye kontaktlæge. Patient og forældre introduceres til arbejdsgange i ambulatoriet, herunder hvordan vederlagsfri medicin bestilles og afhentes.

 Præmenopausale kvinder med hirsutisme og mistanke om PCOS udredes ved gyn/endo klinik, Afdeling D. Ved mistanke om androgen producerende tumor kan henvises til Endokrinologisk Afdeling M.

Ernæringsklinikken indgår i et tværfagligt samarbejde i Center for Spiseforstyrrelser ved OUH (http://psykiatrienisyddanmark.dk/wm511642), som er ét ud af tre højtspecialiserede centre i Danmark. Centeret er et murstensløst samarbejde mellem Ernæringsklinikken ved Endokrinologisk Afdeling M, Pædiatrisk Afdeling H, Børne & Ungdomspsykiatrisk afdeling og Psykiatrisk afdeling P. Centeret har landets eneste professorat i spiseforstyrrelser. Tilgangen er tværfaglig og for børn og unge fokuseres på familieaspektet. Behandlingen er som udgangspunkt ambulant.

Indenfor centersamarbejdet varetager Ernæringsklinikken den somatiske del af udredningen og behandlingen hos patienter fra 15 års alderen. Derudover samarbejder Ernæringsklinikken også med de øvrige psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark og med privatpraktiserende terapeuter. Optageområdet for Ernæringsklinikken er Region Syddanmark og Region Sjælland med hvilken, der er indgået en samarbejdsaftale.

Der anvendes oftest et to-sporet ernærings-psykoterapeutisk behandlingsprogram, hvor patienten både går til regelmæssig kontrol i Ernæringsklinikken parallelt med et psykoterapeutiske forløb. Behandlingen er således rettet mod såvel de fysiske skadevirkninger af bl.a. fejlernæring og opkastning og de psykiske problemer.

Patienter, som er fysisk medtaget, kan indlægges i Ernæringsenheden i Endokrinologisk Afdeling M til intensiv ernæringsrehabiliterende behandling understøttet af et parallelt forløbende psykoterapeutisk forløb. Det er landets eneste somatisk specialiserede døgnafsnit for svær anorexia nervosa. Ernæringsenheden har syv stuer og tiltrækker svært somatisk påvirkede patienter (fra 15 års alderen) fra psykiatriske og somatiske afdelinger i hele landet.

Efter 1-8 ugers indlæggelse i Ernæringsafsnittet, overflyttes patienten typisk til psykiatrisk afdeling eller udskrives til to-sporet ambulant opfølgning (ernæring og psykoterapi).

Der afholdes støttende forløb for de pårørende, bl.a. intensiv medbehandlerkursus og udkørende hjemmebesøg.

Henvisningen kan stiles til Centerets sekretariat i B&U - Odense eller til én af de ovennævnte samarbejdende afdelinger.

Der modtages henvisninger på patienter, der ønsker vurdering af om de kan få en fedmeoperation (f. eks. gastric bypass eller gastric sleeve). Ernæringsklinikken samarbejder med det Bariatrisk Kirurgiske Center i Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, hvor alle operationer foregår. Ernæringsklinikken varetager visitationen, forberedende forløb og opfølgning efter operationen.

Ernæringsklinikken har ikke et behandlingstilbud for patienter, der ikke opfylder de nationale kriterier (https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/faglig-visitationsretningslinje-visitation-til-kirurgisk-behandling-af-svaer-fedme) for at komme i betragtning til fedmekirurgi eller til patienter, der ikke ønsker operation. Her henvises til diætetisk vejledning og støtte til livstilsændringer i primærsektoren.

Alle fedmeoperationer i Region Syddanmark foretages i Esbjerg. Ved særligt komplicerede fedmeoperationer (f. eks. hvis der allerede er foretaget én operation tidligere) foretages operationen i Region Midtjylland eller i Hovedstadsregionen.

Region Syd udfører ikke længere gastric banding (mave bånd) operationer. Justeringer af båndet for patienter, som tidligere har fået foretaget en gastric banding operation i enten i Danmark eller udlandet foretages i Esbjerg.

Ernæringsklinikken modtager også henvisninger på patienter, der mistænkes for komplikationer til tidligere operation for overvægt, f. eks. dumping, jern- eller vitaminmangel, stor vægtøgning eller mavesmerter. Optageområdet er Fyn og øerne.

Der foretages altid en individuel risikovurdering, hvilket betyder, at der foretages en konkret afvejning af risikoen med den forventede helbredsmæssige gevinst. Hvis der samtidig med overvægten er andre svære sygdomme, som væsentligt øger risikoen ved operationen eller forløbet efter operationen, må der i stedet satses på ikke-kirurgiske behandlinger.

For at nedsætte risikoen ved operationen skal ledsagesygdomme og konkurrerende lidelser være diagnosticeret og relevant medicinsk behandling iværksat.

Før operationen forberedes patienten gennem et obligatorisk undervisningsforløb ved læger, sygeplejersker og diætister. I forløbet er der rig mulighed for at få svar på alle spørgsmål omkring fedmeoperationen. Jo bedre man er forberedt, jo større er chancen for at man i det lange løb bliver tilfreds med operationen.
Undervisningen foregår individuelt i Ernæringsklinikken og følges op af holdundervisning i Esbjerg.

De første 1-2 år efter operationen er der opfølgning i Ernæringsklinikken. Hvis forløbet er ukompliceret, afsluttes patienten herefter til livslang opfølgning hos egen læge.

Der er åben telefonkonsultation for alle patienter tilknyttet klinikken på alle hverdage.

Endokrinologisk Afdeling M er nationalt center for udredning, rådgivning og behandling af patienter med akut intermitterende porfyri. Dette foregår i samarbejde med Klinisk Genetisk Afdeling, OUH, der forestår den genetiske udredning og rådgivning

Alle arvelige metaboliske sygdomme hos voksne bør henvises.

Indenfor OUH´s primære optageområde

Blodtryksklinikken modtager følgende patientkategorier:

 • Behandlingsresistent arteriel hypertension, defineret ved utilfredsstillende BT-kontrol trods behandling med 3 anti-hypertensiva i maximal dosis, hvoraf mindst ét præparat er et diuretikum. NB: Patienter med samtidig diabetes mellitus type 1 eller type 2 henvises primært til SDCO.
 • Mistanke om sekundær hypertension, fx renovaskulær hypertension eller primær hyperaldosteronisme. Denne mistanke begrundes med spontan hypokaliæmi, svær hypertension i ung alder, eller faldende nyrefunktion under behandling med ACEI eller ARB. Patienter med sekundær hypertension vil ofte samtidigt have behandlingsresistent hypertension.
   

Udenfor OUH’s primære optageområde. 

Patienter henvises til det lokale medicinske center. Derfra vil patienten blive henvist til OUH, såfremt de initiale undersøgelser støtter mistanken om sekundær hypertension. Også patienter med intraktabel hypertension eller specielle problemstillinger (fx second look) kan henvises fra regionens øvrige sygehuse.

Hypertensionsklinikken ved OUH yder råd og vejledning pr. korrespondance eller tlf. til alle regionens praktiserende læger om hypertensions-relaterede problemstillinger.

Visitationskriterier:
CKIO udreder og behandler voksne fra det 18. år, og er placeret under Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital. Dette i form af en højtspecialiseret funktion, der dækker hele Region Syddanmark.

CKIO er godkendt til hormonbehandling og øvre kirurgi samt visse former for nedre kirurgi. Konstruktiv nedre kirurgi foretages som udgangspunkt kun i København. Ved nedre kirurgi har man som patient ikke en ubetinget behandlingsret.

I CKIO foregår den indledende udredning og vurdering via psykologsamtaler. Der kan ved behov endvidere indgå vurdering hos endokrinologer, gynækolog og psykiater. Velbehandlet psykisk sygdom er ikke ekskluderende i forhold til eventuel godkendelse til kønsmodificerende hormonbehandling.

Via MDT-konferencer er CKIO koordinerende for den samlede behandling både angående hormoner og kirurgi.

Henvisningen fra almen praksis skal indeholde:

 • Henvisningsdiagnose: DZ768E4 – Kontakt pga. kønsidentitetsforhold.
 • Henvisningsårsag: Beskrivelse af kønsubehag, herunder hvor længe det har varet, og hvori det består?
 • Somatisk helbred (tidligere/aktuelt), nærmere beskrivelse, hvis der er aktuelle gener/sygdom. Sygdom i familien?
 • BMI krav: Hvis patienten i øvrigt er sund og rask er der et BMI-krav ved kønsbekræftende hormonbehandling på max. BMI 35 kg/m2. Ved BMI over 35 kg/m2 kan patienten tilbydes en enkelt orienterende samtale ved psykolog. Hjælp til vægttab skal foregå via primærsektoren før evt. genhenvisning.

Øvre kirurgi (for transkvinder og transmænd) indbefatter et BMI krav på 27,4 kg/m2.

 • Undersøgelsesresultater: Hvis relevant.
 • Medicin status: Aktuel medicinering.
 • Socialt: Kort beskrivelse af social status, alene, samlevende, eventuelle børn, uddannelse, arbejde, socialt netværk. Dette fortrinsvis med henblik på oplysninger om ressourcer i forhold til et livslangt forløb med fremmøde på hospital og egenomsorg i forhold til hormonbehandling og evt. kirurgi.
 • KRAM: Rygning, forbrug af alkohol, narkotika. Kost og motion.
 • Ved eventuel psykiatrisk lidelse: Diagnose, ambulante forløb, indlæggelser.

Kontakt information til brug ved CKIO-henvisninger:

Center for Kønsidentitet, CKIO

Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital Telefonnr. 65 41 46 46

Telefontid: Alle hverdage kl. 08.00-15.00.

 
Cheflæge Jan Frystyk, e-mail: jan.frystyk@rsyd.dk 

Chefsygeplejerske Anna Sofie Lillevang, e-mail: anna.sofie.lillevang@rsyd.dk 

VISITATIONSKRITERIER TIL SDOI (Syddansk Overvægtsinitiativ)

 • BMI-krav: Over 30
 • Alder: Mellem 18 og 60 år
 • Bor i OUH’s optageområde

Følgende skal fremgå af henvisningen:

 • Vægt
 • Højde
 • BMI
 • Information om kendt type 2 diabetes
 • Information om kendt obstruktiv søvnapnø
 • Information om kendt hypertension
 • Information om kendt polycystisk ovariesyndrom
 • Information om kendt slidgigt

Kontakt information til brug ved SDOI-henvisninger:

Syddansk Overvægtsinitiativ
Ernæringsklinikken
Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital
Telefonnummer: 6541 1807
Telefontid: Mandag til fredag 08.00 – 15.00

APPFWU02V