Skip til primært indhold

Almen praksis

Urinvejskirurgisk Afdelings oplysninger til almen praksis

Afdelingens oplysninger til almen praksis

J. B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C

Afdelingens Callcenter i Odense 

65 4144 00
(telefontid 8-15)

Afdelingens patienttelefon i Svendborg 

63 20 21 41
(08-14)

Vagthavende forvagt

40 23 94 43

Specialist rådgivning ved afdelings -eller overlæge

24 63 85 06

Forløbskoordinator - blære/nyre/testikler

51 28 64 62 

Forløbskoordinator - Prostata

23 23 93 19

Forløbskoordinator - benigne urinvejsproblematikker

29 65 87 40

4202290 til sengeafsnittet

4202299 til ambulatoriet

 
5790000200344

Speciale i blæren

Overlæge Thor Knak Jensen
Thor.jensen@rsyd.dk

Speciale i nyren 

Overlæge Anja Toft
Anja.Toft@rsyd.dk

Speciale i vandladningsforstyrrelser og nyresten

Overlæge Margrethe Andersen
Margrethe.andersen@rsyd.dk

Speciale i prostata

Overlæge Mads Hvid Aaberg Poulsen
mads.poulsen@rsyd.dk

Sexologisk Klinik

Professor Lars Lund
Lars.lund@rsyd.dk

 

 

 

OUH har en praksiskonsulentordning, hvor de tilknyttede praksiskonsulenter arbejder på tværs af alle afdelinger på OUH. Du kan få kontakt med en praksiskonsulent ved at skrive til ouh.klu.pko@rsyd.dk. Du kan læse om OUHs praksiskonsulentordning her.

Urinvejskirurgisk Afdeling L er en mellemstor afdeling med aktivitet i både Odense og Svendborg.

Afdelingen har et sengeafsnit med 21 senge, et 7 døgnafsnit i Odense samt et daghospitalsafsnit i Svendborg.

De specialiserede funktioner foregår i Odense og hovedfunktionerne overvejende i Svendborg. Afdelingen har højt specialiserede funktioner indenfor udredning og behandling af blærecancer, binyretumorer, neurologiske blærefunktionsforstyrrelser og vesicovaginale fistler. Derudover regionsfunktioner indenfor prostatacancer, nyretumorer, urinvejssten og udredning af vandladningsproblemer hos børn. 

Der er i Svendborg etableret sexologisk klinik, og i Odense deles en kontinensklinik med gynækologisk afdeling.

Der er ca. 160 ansatte, hvoraf 125 er på afdelingen i Odense og 35 på afdelingen i Svendborg.  

Lægegruppens andel er 33 læger, hvor 25 er fast i Odense og 8 i Svendborg. I Odense er lægegruppen fordelt på 13 overlæger med beredskabsvagt, 4 afdelingslæger med tilkaldevagt fra bolig og 8 yngre læger i uddannelsesstillinger på forskelligt niveau- alle i forvagt med tilstedeværelse 24/7.

Der er ambulant og operativ aktivitet på begge matrikler. Afdelingen i Odense har eget operationsafsnit med 22 lejer ugentligt heraf 9 lejer pr. uge på Da Vinci operationsrobot og 3 ugentlige lejer i dagkirurgisk afsnit. I Svendborg er der 8 operationslejer pr. uge. 

Der er stor ambulant aktivitet:

Odense har dagligt 4 speciallægeambulatorier, 1 yngre læge og 1 cystoskopiambulatorium og hertil flere sygeplejebemandede specialambulatorier.

I Svendborg er der dagligt 2-3 lægeambulatorier, 1 cystoskopiambulatorium samt flere sygeplejebemandede specialambulatorier og hertil daglig sexologisk klinik.

Der forekommer årligt 3500 stationære patientforløb, heraf er 30 % akutte.

Afdelingen modtager patienter med specielle urinvejskirurgiske lidelser fra hele Region Syddanmark.

Visitation 

Akutte patienter

Alle akutte urologiske patienter fra både Odense og Svendborgs optageområde skal håndteres i Odense og skal meldes til vagthavende i Odense på tlf.nr. 4023 9443. Patienterne vil blive vurderet i akutstuen i L-ambulatoriet på Odense universitetshospital. Nogle patienter vil blive indlagt efter den akutte vurdering, andre vil bliver håndteret i et ambulant forløb i Odense eller Svendborg afhængigt af den vagthavende urologs vurdering.

Central visitation

Henvisning af patienter til urologisk vurdering i enten Svendborg eller Odense sendes fremover til Urinvejskirurgisk Afdeling L i Odense. Såfremt henvisningen sendes til Svendborg, vil den blive visiteret af en læge fra Odense og det ambulante udredningsforløb vil blive planlagt til at foregå i enten Svendborg eller Odense afhængig af patientens symptomer, bopælskommune og ventetid til 1. besøg med så kort ventetid som muligt.

Visitation til Sexologisk Klinik

Krav

 • over 18 år
 • ikke samtidig terapi andetsteds
 • intet misbrug af stoffer eller alkohol
 • motivation for rådgivning og behandling - hos evt. partner

Inden henvisning

Mænd med erektil dysfunktion kan med fordel udredes, hvor det skønnes relevant, med klinisk undersøgelse af genitalie og prostata, BT og BMI måling, perifer pulsation, Kolesterol, lipider, glucose og androgen status. Mænd med rejsningsbesvær bør have været tilbudt medicinsk behandling hos egen læge inden henvisning. Vigtigt at man har talt livstilsfaktorer med patienten. Hos patienter med manglende lyst bør depression udelukkes. Sexologisk klinik er et behandlingstilbud under Urinvejskirurgisk Afdeling L, OUH.

Henvisning stiles til klinikkens professor Lars Lund via Urinvejskirurgisk sekretariat: ode.l@rsyd.dk 

 

Ambulanttilbud

Afdelingens ambulatorie har åbningstid i hverdagene. Aktiviteterne er meget forskelligartede, lige fra sygeplejeambulatorium, daglige lægeambulatorier, cystoskopier, urodynamik, TUMT-behandling, en operationsstue samt en akutstue.

De ambulante undersøgelser omfatter flow- og residualurinmåling ved vandladningsforstyrrelser samt urodynamisk undersøgelse (tryk-flowmålinger) med henblik på selektion af patienter til rette behandling. Derudover foretages der ambulant transrektal ultralydsundersøgelse af prostatakirtlen. Ambulante cystoskopier med fleksibelt cystoskop foretages dagligt. Ligeledes foretages i Svendborg en gang om ugen TUMT behandling af patienter med prostatahypertrofi og vandladningsproblemer samt tibialis stimulation til selekterede patienter.

Sexologisk klinik

Målgruppe

Tilbuddet om udredning og behandling af sexologiske problemer tilbydes generelt, men der er specielt fokus på behandling af patienter, som har gennemgået en operation eller anden behandling for kræft (blære, testes, nyrer og blærehalskirtel).

En seksuel dysfunktion kan omhandle følgende.

 • Erektil dysfunktion (ED)
 • Præmatur ejakkulation
 • Forsinket udløsning/retarda ejakulation
 • Retrograd ejakulation
 • Smertefuld ejakulation
 • Forsinket orgasme/Anorgasme
 • Nedsat eller manglende lyst
 • Peyronies sygdom
 • Vaginale problemer efter cystektomi
 • Sequelae efter strålebehandling og kemoterapi
 • Seksuelle dysfunktioner påvirker begge parter i et forhold, og det kan derfor være betydningsfuldt, at partneren medvirker i forløbet.

Behandlinger

Efter vurdering og rådgivning kan der blive tale om 5-PDE hæmmer som tablet eller injektionsbehandling, vacuum pumpe, hormonsubstitution, anden injektionsbehandling, forvisning og brug af diverse hjælpemidler, ESWT (trykbølgebehandling), anden medicinsk eller kirurgisk behandling samt henvisning til protese implantation.

Patienter, hvor vi finder et behov for psykologisk rådgivning og terapi henvises til rådgivnings- og terapitilbud ved OUH´s psykoterapeutiske team, (sexologisk team), som tilbyder længerevarende individuel eller parterapi. De er placeret på: Bjergegade 15, 1. sal, 5000 Odense C. Behandling her er gratis. Afdelingen deltager i det murløse andrologiske netværk, OUH, som består af en tværfaglig gruppe (fertilitetslæger, endokronologer, psykologer, pædiater, gynækologer, urologer, patologer) hvor man prøver at skikre ved tvivlstilfælde, at en henvist patient kommer til den rigtige afdeling med det samme.

 

APPFWU02V