Skip til primært indhold

Almen praksis

Oplysninger til almen praksis fra Lungemedicinsk afdeling J OUH

Lungemedicinsk Afdeling J er en medicinsk afdeling, der udreder og behandler alle kategorier af lungemedicinske sygdomme. Vi samarbejder med praktiserende læger, hjemkommuner samt en lang række afdelinger på sygehuset.


Afdelingen består af et sengeafsnit, en telemedicinsk enhed, en forskningsenhed samt et stort ambulatorium, der er opdelt i faglige enheder med tilhørende tværfaglige teams, som står for udredning og behandling.

Afdelingens oplysninger til almen praksis

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, da kan du komme i kontakt med os på to måder.

Du kan sende os en skriftlig henvendelse på vores hovedpostkasse: ode.j@rsyd.dk (ikke patienthenvendelser) og forvente et svar på næstkommende hverdag.
Du kan på hverdage fra kl. 08:00-15:00 ringe direkte til den ønskede enhed.
Ved akuthenvendelse kan du ringe til OUH's kaldebord og herfra blive stillet direkte om til en specialist hos os. Du kan ringe på 65 41 18 85

 

4202379

5790001992439

Specialeansvarlig overlæge Jesper R. Davidsen
SCILS enhedsansvar, ansvar for Lungetransplantation (LTx) og bronkoskopiske lunge cryobiopsier.

Overlæge Christian B. Laursen
Ultralyd og komplicerede lungeinfektioner, samt afdelingens forskningsansvarlige overlæge.

Overlæge Arman Arshad
Enhedsansvarlig Center for Lungekræft (CFL), bronksoskopisimulationsansvarlig ovelæge for SimC, Uddannelsesansvarlig overlæge.

Afdelingslæge Sofie Lock Johansen

Ansvarlig for afdelingens KOL-, Tuberkulose-, og Astmaenhed.

Afdelingslæge Stefan Møller Luef

Driftsansvarlig afdelingslæge på Lungemedicinsk sengeafsnit J1

 

 

Læge Carsten Ottesen Henriksen  er praksiskonsulent for Lungemedicinsk Afdeling J.

Lungemedicinsk ambulatorium J varetager regions- og højtspecialiserede funktioner med udredning og kontrol indenfor lungemedicin af patienter mistænkt for eller med manifesteret sygdom:

Syddansk Center for kompliceret astma og åndenød (SCAN): Diagnostik og behandling af patienter med uafklaret åndenød, astma, laryngale obstruktioner eller arbejdsrelaterede luftevejs- og allergisymptomer ved brug af provokations- og cykeltests samt ergospirometri.

Center for Lungeinfiltrater (CFL): Diagnostik af patienter mistænkt for malign lidelse i thorax med brug af avanceret ultralyd og invasive undersøgelser samt avanceret drænbehandling inkl. anlæggelse af PleurX permanent katetersystem.

Syddansk Center for Interstitielle Lunge Sygdomme (SCILS): Diagnostik (inkl. udførelse af cryobipsier) og behandling af patienter med interstitielle lungesygdomme, evaluering af mulighed for og opfølgning efter lungetransplantation, pulmonale svampesygdomme.

K-enheden: Diagnostik og behandling af patienter med KOL, bronkiektasier og pneumoni.

Center for Mykobakterielle infektioner: Diagnostik og behandling samt smitteopsporing af patienter med tuberkulose og atypiske mykobakterier.

Forskningsenhed

For alle enheder gæder det, at der eksisterer et tæt interdisciplinært samarbejde med andre specialer samt interne og eksterne samarbejdspartnere.

Astma og allergi (SCAN)
Center for udredning af lungeforandringer (CFL)
Interstitielle lungesygdomme (SCILS)
KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) (K-enheden)
Tuberkulose (T-enheden)

Udover udredning og behandling er der i Lungemedicinsk Afdeling J en stigende telemedicinsk og forskningsmæssig aktivitet inden for lungemedicinske sygdomme.

APPFWU02V