Skip til primært indhold

Almen praksis

Hudafdeling I og Allergicentrets oplysninger til almen praksis.

Specialistrådgivning for almen praksis

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, da kan du komme i kontakt med os på to måder:

 1. Du kan benytte korrespondancemodulet og her forvente et svar på næstkommende hverdag.
 2. Du kan fra kl. 8.00 - 15.30 ringe til OUHs kaldebord og herfra blive stillet direkte om til en specialist hos os. Du kan ringe på 65 41 18 85.

Hudafdeling I og Allergicentret
OUH Odense Universitetshospital
Kløvervænget 15, Indgang 142
5000 Odense C

OUH Hovedtelefon nr. 66 11 33 33 og lokalnr. 1 2705

Afdelingens telefonnr. 65 41 27 05

420203:   Hudafdeling I og Allergicenteret
4202034: I-Allergicenteret
4202039: Hudambulatoriet I

Hudambulatoriet: 5790000184071
Allergicenteret: 5790000218134

OUH har en praksiskonsulentordning, hvor de tilknyttede praksiskonsulenter arbejder på tværs af alle afdelinger på OUH. Du kan få kontakt med en praksiskonsulent ved at skrive til ouh.klu.pko@rsyd.dk.

Du kan læse om OUHs praksiskonsulentordning her.

Hudlidelser, allergi og kønssygdomme, herunder HIV-screening.

Patienter modtages efter henvisning fra praktiserende læger, speciallæger og hospitalsafdelinger.

Henvisningerne visiteres af en af afdelingens overlæger. For ikke-akutte patienter er ventetiden på ambulant behandling fra få dage til 2 måneder.

Kondylomer og klinik for seksuelt overførte sygdomme (SOS-klinikken)

Patienter, der vil undersøges for seksuelt overførte sygdomme inklusiv HIV-infektion, kan bestille tid på telefon 65 41 27 05 på hverdage kl. 08.00-15.00.

Henvisning til Afdeling I

Med henblik på en generel bedring af kvaliteten bør følgende elementer være velbelyste i henvisningen:

 • Tydelig patientidentifikation, inklusive telefonnummer. Forældrenes navn, når det drejer sig om børn.
 • Tentativ diagnose.
 • Anamnese med oplysning om lidelsens varighed, forløb, hidtidige behandlingsforsøg (lokal og eventuel systemisk behandling), resultatet af eventuel tidligere henvisning til speciallæge og begrundelsen for henvisning til Afdeling I. Resultatet af tidligere undersøgelser kan eventuelt vedlægges i kopi.
 • Fund ved objektiv undersøgelse.
 • Angivelse af acceptabel ventetid.
 • Angivelse af behov for tolkebistand samt angivelse af familiens sprog.

Med henblik på den bedste udnyttelse af ressourcerne bør visitationspraksis reguleres, hvor det er hensigtsmæssigt.

 • Henvisning til praktiserende speciallæge bør være overvejet, og undladelse heraf bør begrundes.
 • I nogle tilfælde, hvor patienten er i forløb i speciallægepraksis eller netop afsluttet herfra, kan der være behov for, at almen praksis konfererer med speciallægen om mulighederne for intensiveret behandling i primærsektoren eller speciallægen opfordres til henvisning til Dermatologisk Afdeling.
 • Patienter, der tidligere har været afsluttet efter behandling i Afdeling I, bør henvises til speciallægelig vurdering efter ovenstående retningslinjer.
 • Patienter, der i ventetiden på konsultation i ambulatoriet, henvises til eller tages i behandling af speciallæge, bør aflyses på ambulatoriets venteliste. Ambulatoriet bedes underrettet.

Desuden vil der løbende blive afholdt kurser for praktiserende læger vedrørende diagnostik og behandling af nogle hyppige hudsygdomme.

Kortere patientforløb vil blive søgt opnået ved tidligere afslutning i ambulatoriet af patienter med kroniske hudsygdomme til fortsat kontrol og behandling hos egen læge eller speciallæge, eventuelt med indskudte kontroller i ambulatoriet.

Sigurd Broesby-Olsen

Sigurd Broesby-Olsen

Cheflæge

I - Hudafdelingen og Allergicentret


Bettina Trettin

Konstitueret chefsygeplejerske

I - Hudafdelingen og Allergicentret


APPFWU02V