Skip til primært indhold

Almen praksis

Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afdeling F's oplysninger til almen praksis

Afdelingens oplysninger til almen praksis

Først og fremmest henviser vi til faglig sparring/rådgivning med speciallægepraksis (ØNH) såvel som at patienter først og fremmest ses i speciallægepraksis og henvises derfra til sygehusregi.
Skulle der trods kontakt til speciallæge i praksis (ØNH) være behov for yderligere, er praktiserende læge velkommen til at kontakte os på en af to måder:
• Du kan benytte korrespondancemodulet og her forvente et svar på næstkommende hverdag.
• Du kan fra kl. 8.00 - 15.30 ringe til OUHs kaldebord og herfra blive stillet direkte om til en specialist hos os.

Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afdeling F
Odense Universitetshospital
J.B. Winsløws Vej 4
5000 Odense C

 

Øre-Næse-Halsafdeling FS
Svendborg Sygehus
Baagøes Allé 15
5700 Svendborg

Odense:

Ambulatorium: 6541 2805
Operationsgang: 6541 2805
Sengeafsnit F2: 6541 2802
Høreklinik: 6541 2536
 

Svendborg:

Sekretariat, telefon 6320 2127 og 6320 2128, 6320 2048
Ambulatorium (telefontid kl. 7.45-08.30 og kl. 14.45-15.00), telefon 6320 2159

Øre-Næse-Halskirurgisk afsnit: 4202200

Høreklinikken: 4202219

 

5790000184408

Odense

Konst. Cheflæge Camilla Slot Mehlum
Chefsygeplejerske Vibeke Tilgaard Jensen

Høreklinikken

Daglig leder Rikke Schnack-Petersen
Daglig leder Tina Storm Larsen

Jens Højberg Wanscher, 6541 1649, ledelse, cochlear implant, ørekirurgi, BAHA; svimmelhed.

Christian Godballe, 6541 2800, cancerkirurgi, forskningsleder, ansvarlig for operationer (Odense).

John Jakobsen, næse-, bihule- og cancerkirurgi.

Helle Døssing, halskirurgi, ansvarlig for medicinstuderende.

Anette Drøhse Kjeldsen, næsekirurgi, mb. Osler, forskning, ansvarlig for ambulatorier (Odense)

Christian Faber, ørekirurgi, cochlear implant, BAHA.

Mette Bay, halskirurgi, ultralyd.

Kristine Bjørndal, kræftpakke, cancerregistrering, halskirurgi.

Anders Rørbæk Madsen, hoved- og halskirurgi.

Camilla Slot Mehlum: foniatri, fonokirurgi, næse- og bihulekirurgi, CLE-test, verbal dyspraksi, Botolinum-toxin behandling.

Peter Darling, halskirurgi, skopier, næsekirurgi, bihulekirurgi, robotkirurgi.

Bahareh Philipsen, uddannelsesansvarlig Odense, foniatri, FEES-ST, næse- og bihulekirurgi.

Gita Jørgensen, næsekirurgi, bihulekirurgi, foniatri.

Michael Dahlstrøm, uddannelsesansvarlig Svendborg, mellemørekirurgi, cochlear implant, svimmelhedsambulatorium, daglig leder Svendborg ØNH.

Bjarne Bakke Hansen, næse- og bihulekirurgi.

Rikke Schnack-Petersen, daglig leder Høreklinikken

Jesper Hvass-Schmidt, forskning, Høreklinikken

Henrik Bo Poulsen, Høreklinikken

Afdelingslæger: 

Henrik Lind

Bibi Lange

Viveque Egsgaard

Marie Westergaard-Nielsen

Emilija Miskiene

Armin Jafari

Max Rohde

OUH har en praksiskonsulentordning, hvor de tilknyttede praksiskonsulenter arbejder på tværs af alle afdelinger på OUH. Du kan få kontakt med en praksiskonsulent ved at skrive til ouh.klu.pko@rsyd.dk. Du kan læse om OUHs praksiskonsulentordning her.

Lidelser, der kræver kirurgisk behandling inden for øre-, næse- og halsområdet. Desuden akutte indlæggelser af patienter med medicinske lidelser indenfor øre-, næse- og halsområdet (akutte vejrtrækningsproblemer, akut blødning, svære halsinfektioner, fremmedlegeme i spiserør m.m.).
Patienter med svimmelhed bør primært ses hos egen læge eller egen ørelæge.

Hørelidelser behandles primært hos praktiserende ørelæge, hvorfra de kan henvises. 

Årligt indlægges cirka 3.500 patienter. Der ydes 20.400 ambulante ØNH konsultationer, 26.000 ambulante undersøgelser på høreklinikken. 4000 opereres i fuld bedøvelse. Indenfor ØNH udgør godartede hals- og strubelidelser 25 %, næse-bihulelidelser 15 %. ørelidelser 15 % og svulstsygdomme cirka 30 %. Øvrige lidelser 15 %. 40 % af indlæggelserne er akutte eller subakutte.
Af hensyn til en rationel og ressourcebesparende afvikling af de henviste patienter ønsker afdelingen, at patienterne er undersøgt hos praktiserende speciallæge i otologi før henvisning. Patienter mistænkt for cancer prioriteres højt og der er ingen ventetid. 

Ambulantkirurgi:

Følgende indgreb er eksempler på operationer, som ofte kan udføres som sammedagskirurgi i generel anæstesi:

  • Myringoplastikker
  • Tympanoplastikker
  • Cochlear implant
  • Aures Alatae
  • Endoskopisk bihulekirurgi
  • Ydre næsekirurgi
  • Direkte laryngoskopi
  • Tonsillektomi
  • Adenotomi
  • Trommehindetubulation.

I ambulatoriet udføres desuden mindre indgreb i lokalanæstesi så som arteria temporalis biopsi, reposition af visse næsefrakturer, eksstirpation af mindre hudtumorer etc.

Ambulatorium:

Afdelingen har lukkede ambulatorier, hvortil patienterne visiteres enten fra praktiserende speciallæger i øre-næse-halssygdomme eller anden hospitalsafdeling.
Alle ambulante patienter bør primært visiteres til praktiserende speciallæge i øre-næse-halssygdomme, med mindre det er oplagt, at patienten kræver hospitalsbehandling.
Ambulatoriet fungerer som forundersøgelses- og efterundersøgelsesambulatorium. Der er årligt ca. 46.000 ambulante konsultationer.
I samarbejde med CKV og Odense Kommune drives Foniatrisk Ambulatorium for patienter med stemmelidelser.
Svendborgafsnittet har regionsfunktion for svimmelhedspatienter, samt ØNH lidelser på hovedfunktion hvortil patienter henvises fra praktiserende speciallæger i øre-næse-halssygdomme.

APPFWU02V