Skip til primært indhold

Almen praksis

Ærø Sygehus' oplysninger til almen praksis

Afdelingens oplysninger til almen praksis

Ærø Sygehus
Sygehusvejen 18
5970 Ærøskøbing

Mail: sve.mka@rsyd.dk

63 52 14 00

4202780 Sengeafsnit
4202789 Ambulatoriet

5790000185603

OUH har en praksiskonsulentordning, hvor de tilknyttede praksiskonsulenter arbejder på tværs af alle afdelinger på OUH. Du kan få kontakt med en praksiskonsulent ved at skrive til ouh.klu.pko@rsyd.dk. Du kan læse om OUHs praksiskonsulentordning her.

Ærø Sygehus er et lokalsygehus for Ærø.
Sygehuset har en almen medicinsk afdeling med telemedicinsk hospiceseng og et medicinsk/kirurgisk ambulatorium.

På sygehuset har vi hver tirsdag, på skift, besøg af henholdsvis en diabetessygeplejerske og en hjertesygeplejerske fra Svendborg Sygehus, som har konsultation med de respektive overlæger i Svendborg via telemedicin.
En gang om måneden har sygehuset besøg en gynækolog fra Svendborg Sygehus.
På ambulatoriet kan vi foretage opfølgende kontroller efter operative indgreb efter f.eks. skader samt påsættelse og aftagelse af henholdsvis holtermonitor og døgnblodtryksmåler.
På sygehuset foretages der også ultralydsscanninger.

På sygehuset er der en jordemoderledet fødeklinik.
På sygehuset forefindes der også røntgenafdeling samt laboratorium.
Ved sygehuset forefindes der kommunal genoptræningshal.
Hudlæge kommer 2 gange månedligt.

APPFWU02V