Skip til primært indhold

Nyremedicinsk Afdeling

Vi er en højt specialiseret afdeling, der varetager udredning, behandling, pleje samt kontrol af patienter med forskellige nyresygdomme. Nyremedicinsk Afdeling består af et sengeafsnit med 17 senge, et dialyseafsnit i Odense med 40 dialysepladser og et dialyseafsnit i Svendborg med 19 dialysepladser. Afdelingen har derudover et stort ambulatorium med ca. 10.000 årlige besøg og en Nyremedicinsk Forskningsenhed.

Højt specialiseret afdeling

Afdelingen varetager højt specialiserede funktioner:

  • Nyretransplantation på børn og voksne
  • Efterkontrol af nyretransplanterede
  • Dialysebehandling af børn
  • Immunosuppressiv behandling hos patienter med svære inflammatoriske bindevævslidelser, herunder vaskulitis associeret glomerulonephritis og ekstrakapillær glomerulonephritis
  • Diagnostik og behandling af mikroangiopatiske trombocytopenier
  • Behandling af særlige komplikationer til uræmi

Desuden varetages alle regions- og hovedfunktioner inden for nyremedicin.

Vi lægger vægt på et respektfuldt samarbejde, kvalitet i behandlingen og tryghed under hele forløbet for vores patienter og deres pårørende.

Vi tror på, at medinddragelse, god information og dialog er vigtige forudsætninger for et godt samarbejde med såvel vores personale som med vores patienter og pårørende.

Læs mere om vores forskellige afsnit her

Ledelse og afsnit

Afdelingsledelse

Ledende overlæge Hans Dieperink
Oversygeplejerske Berit Gamborg

Sekretariat

Ledende lægesekretær Gitte Møller

Y-Sengeafsnit

Afdelingssygeplejerske Sebastian Hect-Nielsen
Funktionsansvarlig overlæge Claus Bistrup

Y-Ambulatorium

Afdelingssygeplejerske Sebastian Hect-Nielsen
Ledende overlæge Hans Dieperink

Hæmodialyseafsnittet Odense

Afdelingssygeplejerske Maria Fettouhi og Maria Kjær Augustesen 
Funktionsansvarlig overlæge Per B. Jensen

Hæmodialyseafsnittet Svendborg

Afdelingssygeplejerske Marianne Landergren
Funktionsansvarlig overlæge Erik Bo Pedersen

Forskningsenheden

Professor, forskningsleder Claus Bistrup 
Professor Martin Tepel

APPFWU01V