Skip til primært indhold

Akut henvisning

Akut

Hvis der efter lægelig vurdering skønnes behov for akut indlæggelse, rettes telefonisk henvendelse direkte til bagvagten ved Hæmatologisk afdeling X, telefon 2322 1580.

 

APPFWU02V