Skip til primært indhold

Opvågning (COPA)

Opvågning funktionsområde

Opvågning (COPA)

Afsnittets funktionsområde
Observation, pleje og behandling af patienter efter anæstesi til operationer eller undersøgelser
Postoperativ smertebehandling
Stabilisering af patienters tilstand præoperativt
Pleje og behandling af intensive patienter
 
Afsnittets funktionsledere

Overlæge Peter Lindholm
Afdelingssygeplejerske Britt Darley

APPFWU01V