Skip til primært indhold

Om afdelingen

Om afdelingen

Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er Region Syddanmarks Universitetsafdeling i specialet og varetager funktioner på hovedfunktionsniveau, regionsfunktionsniveau samt højt specialiseret niveau jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning.

Afdelingsledelse Afdeling V

Konstitueret cheflæge Jørgen Fisker
Chefsygeplejerske Susanne Sebens Hald

De kliniske anæstesi- og opvågningsafsnit samarbejder med kirurgiske og andre afdelinger vedrørende anæstesiologiske ydelser, mens afdelingens intensivafsnit samarbejder med samtlige kliniske afdelinger på hospitalet, i regionen og nationalt. Således har afdelingen en meget bred samarbejdsstruktur, der omfatter alle hospitalets afdelinger såvel som region og landet generelt.

Afdelingens vision er at være Danmarks førende og blandt Europas bedste anæstesi- og intensivafdelinger med diagnostik, behandling og pleje, der imødekommer patienternes og samfundets krav og behov. Udgangspunktet og fokus er den enkelte patient og dennes pårørende.

De kliniske funktioner omfatter:

  • Anæstesifunktionen dækker anæstesi til abdominal- og urologisk kirurgi, ortopædkirurgi, øre-næse-øje-hals og plastikkirurgi, gynækologisk og obstetrisk kirurgi, børnekirurgi, neurokirurgi, robotassisteret kirurgi samt kar- lunge- og hjertekirurgi, radiologiske og medicinske ydelser
  • Intensivfunktionerne gennemføres i tre dedikerede områder indenfor multidisciplinær intensiv terapi (herunder børneintensiv), hjerte-lunge-kar intensiv og neurointensiv
  • Opvågningsafsnit, Smertecenter Syd, Lægebil/præhospital aktivitet, HBO-behandling og Respirationscenter Syd
  • OUHs funktion som traumecenter i samarbejde med andre relevante afdelinger.
  • OUHs beredskab har funktionsansvarlig overlæge og anæstesisygeplejerske fra Anæstesiologisk-Intensiv afdeling V til varetagelse af hoved- og koordinationsfunktionen.

 

 

APPFWU02V