Skip til primært indhold

HBO-trykkammer

Trykkammer

HBO-trykkammer
Afsnittets funktionsområde
Indikationer for planlagt HBO

Stråleskader (efter radioterapi) i hoved-/halsområde  (xerostomi, dysfagi, dysartri, sår i bestrålede slimhinder, planlagt tandbehandling i bestrålet underkæbe, osteoradionekrose, kondroradionekrose)
Stråleproktit (efter radioterapi)
Strålecystit (efter radioterapi)
Stråleskade bækkenregion (efter radioterapi)
Kronisk osteomyelit hvor best practice ikke har været vellykket og hvordan mikroben er verificeret ved dyrkning af adækvat benbiopsi. HBO vil være supplerende behandling til antibiotika og kirurgi.
Kroniske hypoksiske sår hvor makrocirkulationen er velbevaret. Diabetiske fodsår, behandlingsrefraktære vaskulitsår og sår ved mb. Bürger.
 

Afsnittets funktionsleder
Overlæge Morten Olskjær Holm
Telefon 65 41 58 25

APPFWU02V