Skip til primært indhold

Pjecer- og patientinformation

Pjecer- og patientinformation

Pjecer og patientinformation

Afdelingens patientinformation

Det er vigtigt for os at patienter og deres pårørende er godt informeret om, hvad de kan forvente sig af os og vores afdeling.

Vi arbejder på, at skabe en høj grad af involvering i patientforløbet.

Skriftlig information giver dig og dine pårørende mulighed for at forberede jer. Dette giver de bedste muligheder, for at vi sammen kan planlægge dit forløb hos os.

Herunder finder du anæstesi og intensiv afdelingens information til patienter og pårørende.

Bedøvelse – voksne

·         Når du skal bedøves

Information til patienten som skal bedøves til undersøgelse eller operation

Bedøvelse – børn

·         Dagkirurgi: Når Magnus på 4 år skal bedøves (Børn 3-10 år)

Information til børn og deres forældre, når barnet skal opereres.

·         Dagkirurgi: Når Sofia på 9 år skal bedøves (Børn 3-10 år)

Information til børn og deres forældre, når barnet skal opereres.

·         Dagkirurgi: Når du skal bedøves (11-18 år)

Information til børn og deres forældre, når barnet skal opereres.

Intensiv

·         Samtale med pårørende på Intensivafsnittet

Information til pårørende som har en af deres nærmeste indlagt på intensiv afsnit

Velkommen til Intensiv
Denne folder giver dig informationer og praktiske oplysninger om det at være pårørende til en patient på Intensivafsnittet

Om livet efter indlæggelse på Intensiv Afdeling
En folder omhandlende et tilbud om samtale med dig og dine pårørende efter din indlæggelse på Intensiv Afdeling.

Velkommen til I-NR
Denne folder giver dig information og praktiske oplysninger om det at være pårørende til en patient på I-NR, et intensivt neurologisk rehabiliteringsafsnit.

Velkommen til I-NR, kort information
 

Andre ydelser

·         PICC-line

Information til patienten som skal have anlagt et PICC-line kateter til fx medicin eller ernæring.

·         PICC-line observation og pleje

Information til patienten og hjemmesygeplejerske om observation og pleje af et PICC-line kateter.

Tilsvarende de informationer du finder her har vi også information i app’en Mit Sygehus.

 

APPFWU01V