Skip til primært indhold

Om afdelingen

Om afdelingen

Om afdelingen

Generelt om Afdeling V

Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V er en klinisk tværgående afdeling, fysisk placeret på to matrikler i henholdsvis Svendborg og Nyborg. Der modtages patienter fra primært det midt-, øst- og sydfynske område.

Funktioner

Intensiv

Intensivafsnittet i Svendborg er en niveau II afdeling med 6 intensive behandlingspladser. Pr. 1. januar 2017 er afsnittet udvidet med yderligere 2 pladser til regional funktion for neurointensiv rehabilitering.
I samme afsnit findes desuden det centrale opvågningsafsnit med 12 opvågningspladser. I opvågningsafsnittet modtages elektive og akutte patienter til opvågning døgnet rundt.

Anæstesi

Der ydes anæstesiologisk og operativ bistand til de forskellige specialer / samarbejdspartnere som aktuelt omfatter organkirurgi, urologi, ortopædkirurgi, gynækologi og obstetrik, otologi, medicin, psykiatri samt transport og beredskab.

Operation

Afdelingen har ansvaret for driften af 3 operationsgange:

Operations- og anæstesiafsnittet, Svendborg (OPAS) med 9 operationsstuer til primært indlagte elektive og akutte patienter.
Dagkirurgisk Center, Svendborg (DKC-S) med 5 operationsstuer og aktuelt 4 kirurgiske specialer.
Dagkirurgisk Center, Nyborg (DKC-N) med 5 operationsstuer og aktuelt 2 kirurgiske specialer. Her varetages genbehandlingsfunktionen ligeledes af Afdeling V.
Præhospital:
Den Sydfynske Akutlægebil er funderet i afdelingen men fysisk med base på Ambulance Syd stationen i Svendborg.

Personale

Afdelingen er aktuelt normeret til 235 fuldtidsstillinger, hvoraf lægestaben udgør 30 fuldtidsstillinger. Afdelingen er i øvrigt organiseret i 4 separate afsnit med egne funktionsledelser.

Nøgletal

Operationsstuer i drift per uge: 73
Behandlingspladser på Intensiv: 6+2
Opvågningspladser: 12
Hvilestuepladser: 23

Personalet i Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V ønsker, at dit ophold på sygehuset bliver så godt som muligt.
Vi lægger vægt på et respektfuldt samarbejde, høj kvalitet i behandlingen, og at du føler dig tryg i din kontakt med os.
God information og dialog er vigtige forudsætninger.
Så har du særlige ønsker og forslag, eller er du utilfreds med noget, er du velkommen til at henvende dig til os.

 

Med venlig hilsen

Afdelingsledelsen V

Ledende overlæge Henrik Stougaard og oversygeplejerske Lisbeth Juulsgaard

Præsentation af Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, OUH - Svendborg Sygehus

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU02V