Skip til primært indhold

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag

Kommunikation er en af de helt store udfordringer i hospitalsvæsenet. Patientens tilfredshed kan være svær at monitorere, dog handler omkring halvdelen af alle patientklager over sundhedsvæsenet om dårlig kommunikation mellem patient og sundhedspersonale.

Jævnfør nyere kommunikationsforskning spiller kommunikation direkte ind på både patienttilfredshed, patientsikkerhed, behandlingsresultater, omdømme og medarbejdertrivsel.


Kommunikationen mellem patient og sundhedsprofessionel betrages som en af sundhedsvæsenets kerneydelser til patienten, derfor er det vigtigt at fokusere på netop kommunikation.

I Afdeling V mener vi, at det er vigtigt at være bevidst om arbejdet med kommunikation som et målrettet værktøj.

Forudsætningen for professionel kommunikation med patienterne er, at medarbejderen internt har fokus på den gode omgangstone, og hvordan de kommunikerer med hinanden.

Derfor har vi valgt at rette fokus mod den gode omgangstone i Afdeling V.

Link:

Afdeling V's Kommunikationsgrundlag

Den god omgangstone - kort og godt

APPFWU02V